İktisat İzleme Raporu 2021 Kamuoyuna Tanıtıldı!

02 Haziran 2022

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İktisat İzleme Raporlarının üçüncüsü olan İktisat İzleme Raporu 2021’i 1 Haziran 2022 tarihinde Altunizade Mercure Hotel’de kamuoyuna sundu.

 

Raporun editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Taha Eğri rapor sunumunda moderatör olarak yerini aldı. Rapor sunumu, Doç. Dr. Taha Eğri moderatörlüğünde üç oturum şeklinde gerçekleşti. Rapor sunumunun ilk oturumunda Doç. Dr. Cengizhan Yıldırım, Türkiye’nin 2021 makroekonomik görünümü veriler ışığında değerlendirdi.  Sunumun ikinci oturumu, Dr. Özer Selçuk’un 2021 yılı için stratejik sektörler olarak seçilen tarım, savunma, bilişim ve enerji sektörlerinin değerlendirmesi ile devam etti. Sunumun üçüncü oturumu ise Dr. Yunus Emre Gürbüz’ün İslam iktisadının ve katılım sigortacılığının gelişimini ele alması ve değerlendirmesi ile sona erdi.

 

Program, rapor sunumu sonrasında katılımcıların sorularını ve değerlendirmeleri dile getirmelerinin ardından nihayete erdi.


Raporda Neler Yer Alıyor?


Raporun giriş kısmında 2021'in ekonomik olayları kronolojik olarak ele alınıyor. Böylece, okuyucuya yıl bazında genel bir fotoğrafını göstermeyi hedefliyoruz. Raporun ilk bölümünde 2021 yılının makroekonomik görünümü inceleniyor. İkinci bölümünde Alan İzleme Raporlarında kritik sektörler olarak takip edilen tarım, savunma, enerji ve bilişim sektörlerinin 2021 yılı değerlendirmesi yapılıyor. Üçüncü bölümde 2021 yılında Türkiye’de İslam iktisadının genel durumu değerlendiriliyor. Dördüncü bölümde ise Türkiye’de katılım sigortacılığının mevcut durumu ve yapısı ele alınıyor. Bu dört ana bölümün devamı olarak enflasyon, döviz kuru, gelir dağılımı, küresel emtia fiyatları ve özelleşen sağlık sektörüne dair görüş yazıları da raporda yer almaktadır. Rapor okurlarına uzman görüşleri ve incelemelerinin yer aldığı geniş bir 2021 genel görünümü sunmaktadır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ