İKAM Raporlarından İlki Yayımlandı

15 Haziran 2017

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından 2016 yılında kurulan İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İslam İktisadı alanında yapılan araştırmaların neticelerinin kamuoyu ile paylaşmak ve alandaki bilgi birikimine katkı sağlayarak yeni çalışmaları beslemek amacıyla Araştırma Raporları yayımlamaktadır.
Araştırma raporlarının birincisi Zeyneb Hafsa Orhan tarafından kaleme alınan Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Programları Müfredatı konusunda hazırlandı.

Orhan’ın kaleme aldığı bu raporun temel amacı, daha önceden yurtdışında örnekleri çıkmış olan İslam Ekonomisi ve Finansı alanında eğitim örneklerine dair ülkemizdeki var olan lisansüstü programların müfredatlarının incelenip karşılaştırılması ve eksik olan noktaların gün yüzüne çıkarılıp bu hususlar çerçevesinde çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda İslam İktisadı ve Finans alanında Türkiye’de lisansüstü eğitim veren üç üniversiteden (İstanbul Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi) bilgi ve belgeler temel alınmıştır. Raporda elde edilen veriler baz alınarak tablo ve grafik aracılığıyla kantitatif bir yol takip edilip tanımlayıcı sonuçlar ortaya konmuştur.Bu tanımlayıcı sonuçlar yardımıyla karşılaştırma ve eleştirel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Raporda Türkiye’de İslam Ekonomisi ve Finansı lisansüstü eğitiminin geliştirilmesi için oldukça önemli bir yol haritası sunulmaktadır.

İKAM Araştırma Raporları bir dizi halinde yayımlanmaya devam edecektir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ