İKAM Konferans Serisinin İkincisi Monzer Kahf ile Gerçekleşti

26 Aralık 2016

İLKE İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) alanında öncü isimlerin verdiği konferanslarla etkinliklerine devam ediyor.

İslam İktisadı alanına otuz yılı aşkın süredir katkıları bulunan Monzer Kahf , “Theory of Islamic Ecomomics a New Approach” adıyla “İKAM Konferansları”nın ikincisini 24 Aralık Cumartesi saat 18:00'de İLKE Derneği'nde gerçekleştirdi.

Konferansta ilk sözü İKAM Başkanı Lütfi Sunar aldı. Sunar konuşmasında, İKAM olarak, aralarında Monzer Kahf’ın 2 kitabının da olduğu birçok İslam İktisadı eserini Türkçeye çevirerek İslam İktisadı alanına ve bu alanda çalışan uzmanlar ile akademisyenlere yapacakları katkılara değindi.

Lütfi Sunar’ın ardından sözü alan Monzer Kahf,İslam İktisadının kaynağının ne olduğu, İslam İktisadının nereden geldiği gibi bazı sorularla sunumuna başladı. Ardından bugünkü İslam İktisadının kaynağının Hz. Muhammed (Sav) dönemine dayandığını ifade etti. Hz Muhammed döneminde yaşanılan iktisadi faaliyetlerin ondan önce de yaşanıyor olmasını, iktisadın “doğal”lığından kaynaklandığını belirten Kahf, Hz. Muhammed döneminde yaşanan iktisadın vahye dayanması ile diğer iktisadi sistemlerden ayrıldığına dikkat çekti.

Kahf, Kapitalizm ve İslam’ın başlangıçta çıkış noktasının aynı olduğunu (insan doğası) fakat farklı noktalara evrildiğini belirti. Burada ayrışmanın en büyük sebeplerinden birinin riba olduğunu belirten Kahf, ardından yaptığı riba tanımı ile “başkalarının mallarındaki artışa ortak olma hakkını kendinde görmek” ifadelerine dikkatleri çekti.

İslam İktisadının Temel Direkleri
Kahf, İslam İktisadı sisteminin temel direklerini; tevhid, hesap verilebilirlik, ilahi rehberlik (davet), ibadet, Allah tarafından verilen vekillik/halifelik yetkisi olmak üzere beş madde şeklinde ifade etti.
Monzer Kahf sunumunun son kısmında bugün ekonomide yapılması gerekli reformların kurumsal reform ve finansal reform olduğunu ifade etti. Özellikle günümüz finans piyasasının reel piyasadan ayrılmasına ve borca dayalı yapılan işlemlerin yanlışlığına vurgu yaptı.

Konferansın ardından gerçekleşen soru cevap kısmıyla toplantı nihayete erdi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ