İKAM Konferans Dizisi Monzer Kahf ile Devam Ediyor

19 Aralık 2016

İKAM Konferanslar dizisinin ilki Prof. Dr. Sabri Orman'ın verdiği "İslam İktisadı'nın Geleceği" başlığı ile gerçekleştirildi.

İKAM Konferanslar dizisinin ikinci sunumu, 24 Aralık Cumartesi, İLKE Derneği'nde İslam İktisadı alanının önde gelen isimlerinden Dr. Monzer Kahf “Yeni Bir Bakış Açısından İslam İktisadının Teorisi” başlıklı konferansıyla devam ediyor.

Temel meselelerin yanı sıra, sistemsel tartışmalar ve ana akım iktisat ile olan ilişkinin tartışılacağı konferansların ikincisinde, alanın önde gelen isimlerinden Dr. Monzer Kahf “Yeni Bir Bakış Açısından İslam İktisadının Teorisi” ni ele alacak.

Kahf konferansında, İslam iktisadının kavramsal ve bilimsel düzeyini, bu zamana kadar yapılan çalışmaları değerlendirilerek metodolojik açıdan neler yapılabileceğini ve disiplinin geleceğinin nasıl olması gerektiğine yeni yaklaşımlarla birlikte tartışacak.

İLKE Derneği'nde gerçekleştirilecek konferans, İngilizcedir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ