İhsan Fazlıoğlu Soruyor: Ahlâk Tekvînî mi, İtibârî mi?”

30 Kasım -1

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve İLEM (İlmî Etüdler Derneği) ortaklığında yürütülen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi” kapsamında “Ahlâkın Temeli”ni sorgulayan bir konuşma dizisi başladı.

İlki 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. Tahsin Görgün tarafından gerçekleştirilen dizi, 2 Ekim Çarşamba 18.00’de İSAM Konferans Salonu’nda Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi İhsan Fazlıoğlu’nun yapacağı “Ahlâk Tekvînî mi, İtibârî mi?” başlıklı konuşmayla devam ediyor.

Ahlâkın temellerinin ele alınacağı bu sunumda, ahlâkın tekvînî mi itibârî mi olduğu sorusu etrafında değerler ontolojisi yapılmaya çalışılacaktır. Dile getirilen sorun çerçevesinde öncelikli olarak düşünce tarihinde ortaya çıkan beş temel yaklaşım ele alınacaktır. Değerlerin kaynağı hakkındaki görüşlerin irdelenmesinin ardından bu konuşmanın ana iddiasını oluşturan “Temel dinî ve ahlâkî yargıların kevnî/tekvinî yargılar olup, belli bir nesnelliğe sahip bulunduğunu fakat bunun tabiî/doğal değil, tarihî olduğu” hususu bilim felsefesi ve dil alanından verilecek örneklerle temellendirilecektir. Bunun sonucunda doğa bilimlerindeki gibi, mahsûs ve makûlun terkibinden ortaya çıkan bilgi ya da dildeki gibi keyfî ve itibârî bir inşâ olmasına karşın, bir nesnelliğe ve subûtiyete sahip bir yapının; dinî ya da ahlâkî değerler için de olanaklı olup olmadığı soruşturulacaktır.
“Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar” dizisi Ekrem Demirli, Hakan Poyraz, Cafer Sadık Yaran, Zeynep Direk, Ömer Türker’in yapacağı sunumlarla devam edecektir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ