İAD serisi

30 Kasım -1

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi içerisinde gerçekleştirilen Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar Dizisi’nde şimdiye kadar Ömer Türker, Hümeyra Özturan, Tahsin Görgün, Celal Türer ve A. Ahmet Çitil ahlâk ve müeyyide ilişkisini farklı açılardan ele alan konuşmalar yaptılar. Bu dönemin ilk konuşması ise Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden İhsan Fazlıoğlu tarafından gerçekleştirildi.

30 Eylül Çarşamba 18.00’de İSAM Konferans Salonu’nda yapılan konuşma “Ahlâkî Zorunluluğun İlkesi Nedir?” başlığını taşıdı.

Fazlıoğlu sunumunda müeyyide meselesinin şu sorularına cevaplar aramaya çalıştı: “… –malı”nın ontolojik kökeni nedir? Ahlâkî yargılar zorunluluklarını nereden alırlar; “… –malı”nın içinden mi, dışından mı? Ahlâkî değerler olgudan türetilebilir mi? “Doğal” sözcüğünün mefhumu, Tabiat’ın yanında Hayat’ı da içerecek biçimde genişletilebilir mi? Genişletilebilirse, “doğal ahlak” kavramının yeni bir tanımını yapmak mümkün müdür? “Ahlâkî eylem” kişinin kendi irâde ve ihtiyârına dayalı, bilincin eşlik ettiği, belirli bir seçim/tercih ile sonuçlanan gâyeli bir eylem ise ahlakî müeyyide/yaptırım köklerini ilkesinde mi bulur?

Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar Dizisi Cafer Sadık Yaran ve Ayhan Bıçak’ın yapacağı sunumlarla devam edecek.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ