HUKUK İZLEME RAPORU 2021: TÜRKİYE'DE ADALETE ERİŞİM Kamuoyu ile Paylaşıldı

02 Eylül 2022
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanmış olan Hukuk İzleme Raporu 2021: Türkiye’de Adalete Erişim 1 Eylül 2022 tarihinde Altunizade Mercure Hotel’de kamuoyuna sunuldu. AR Hukuk 2021 Kamuoyu ile paylatk

HUKUK İZLEME RAPORU 2021: TÜRKİYE'DE ADALETE ERİŞİM
Kamuoyu ile Paylaşıldı

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanmış olan Hukuk İzleme Raporu 2021: Türkiye’de Adalete Erişim 1 Eylül 2022 tarihinde Altunizade Mercure Hotel’de kamuoyuna sunuldu.


Tanıtım programı, raporun editörlüğünü üstlenen İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden Hukuk Alan Sorumlusu Ahmet Sait Öner'in açılış konuşması ile başladı.  Açılış konuşması sonrasında Prof. Dr. Nihat Bulut moderatörlüğünde düzenlenen panelde Dr. Vahap Coşkun adalete erişimde kurumsal ve kültürel engelleri, Dr. Ozan Tok yargılamada makul süre ve adalete erişim ilişkisini, Av. Dr. Murat Sadak adalete erişimde baroların rolünü, Doç. Dr. Abdurrahman Savaş yargıda dijitalleşmenin adalete erişime olan katkısını ve Av. Dr. Ramazan Arıtürk güncel yargılama usullerinin adalete erişime etkisini değerlendirdi.


Program, moderatör Nihat Bulut’un değerlendirmeleri sonrasında hediye takdimi ile sona erdi.


Raporda Neler Yer Alıyor?

Hukuk İzleme Raporu, Türkiye’de 2021 yılı boyunca ön plana çıkan hukuki gelişmeleri adli istatistikler ışığında analiz ederek hukuk alanını geniş ve bütüncül bir perspektif ile kamuoyuna sunmayı amaçlamaktadır. Bu yılki rapor, “Adalete Erişim” temasıyla ortaya konmuş olup adalete erişimde sosyo-ekonomik ve bölgesel farklılıklar, kurumsal ve kültürel engeller, baroların rolünün ve yargılama süreleri gibi konuları kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.  Bunun yanı sıra alanında uzman kişiler, akademisyen ve avukatlar, Adalet Bakanlığı ve diğer birçok kamu kurumunun yayınlamış olduğu 2021 yılı verilerini temel alarak Türkiye’de hukukun her alanını analiz yazıları çerçevesinde değerlendirmiştir. 6 ana bölüm yazısı ve 29 analiz yazısından oluşan rapor, hukuk alanını sosyoloji, iktisat başta olmak üzere disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak 2021 yılı hukuk bilançosunu gözler önüne sermektedir.


Raporu İncelemek İçin Tıklayınız
Fb Tw Inst Yt

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ