Hukuk İzleme Raporu 2019 Yayımlanıyor

02 Ekim 2020

İLKE Vakfı Hukuk Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Hukuk İzleme Raporu 2019 yayımlanıyor.

Yıllık yayımlanan Alan İzleme Raporları kapsamında olan rapor hukuk resmini uzaktan ve yakından görebilmek adına 2019 yılını yargısal makamlara, yasama ve yürütmeye, hukuk mesleklerine ait temel istatistiki veriler üzerinden inceliyor. 

Raporun başlangıcında 2019 yılı içerisinde gerçekleşen hukuki olaylara kronolojik olarak bakmanın yanı sıra tematik hukuk gündemine de yer verildi. Raporda hukukun yargı ayağı 2010’lu yılların ve özelde 2019’un sayısal verileri ışığında ele alınıyor. 

Raporda Anayasa mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Hukuk Mahkemeleri, Arabulucuk, İdari Mahkemeler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, uluslararası hukuk, yasama ve yürütme ve hukuk mesleği ve eğitimine dair sayısal verilere yer verilmiş ve  analizler bu verileri anlaşılır hale getirmek amacıyla yapılmıştır. 

Hukuk İzleme Raporu 2019 6 Ekim Salı 20.00’de İLKE Vakfı YouTube kanalında yapılacak canlı yayınla kamuoyuna tanıtılıyor. 

   

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ