Geleceğin Türkiyesinde Yönetim Raporu 3 Eylül'de Açıklanıyor

27 Temmuz 2019

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Geleceğin Türkiyesi adıyla gerçekleştirdiği projede eğitimden yükseköğretime, sivil toplumdan dış politikaya, siyasetten yönetime kadar birçok alanda alanında uzman kişilere gelecek vizyonu çizen ve çözüm öneren raporlar hazırlatıyor. Projenin dördüncü raporu olan Geleceğin Türkiyesinde Yönetim 3 Eylül 2019 Salı günü 10:00'da kamuoyuna sunulacak.


Türkiye’de uzun yıllardır gündemde bulunan sistem değişikliği tartışmaları, 2017 Anayasa değişikliği ile yerini Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin tartışılmasına bıraktı.   


İLKE Vakfı tarafından Prof. Dr. Haluk Alkan’a hazırlatılan “Geleceğin Türkiyesinde Yönetim” Raporu, dünyadaki eğilimleri gözlemleyerek Türkiye’nin konumunu belirliyor. Türkiye’nin Anayasa Politiğini modernleşme deneyimi ile başlatarak, 1921-1924 Anayasalarını ve anayasal oligarşinin yükselişi olarak konumlandırılan 1961 ve 1982 Anayasalarının yönetim sistemindeki yansımalarını inceliyor. Türkiye’de sistem sorununu, yakın geçmişte yaşanan yönetsel krizlerin sistem değişikliğine alt yapı oluşturduğu hususu ile birlikte değerlendirerek, Cumhurbaşkanlığı sistemine giden güzergahı çiziyor. 


Halihazırda tartışılan ve sistem problemleri olarak zikredilen hususların kritik dokunuş ve düzenlemeler ile çözülebileceği açıktır. Sistemin kendine özgü yapısının işleyebilmesi için parlamenter sistemden devam eden alışkanlıkların değişmesi gerekmektedir. Kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sisteminin dünyada benzerinin olmaması, özgünlüğünün korunması ile birlikte problemlerin çözümünü yerel düzeyde ve alışkanlıklarımızda aramamız gerektiğini gösteriyor.   


“Geleceğin Türkiyesinde Yönetim” Raporu, Türkiye’nin yönetsel gerçekliğini ve kurumların işleyiş tarzını göz önünde bulundurarak, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin işlerliğini artırıcı öneriler ile birlikte, tartışılan ve çekince koyulan hususlarda düzenleme önerileri getiriyor.  Önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak raporun Geleceğin Türkiyesinin yönetimine ışık tutması amaçlanıyor.


İLKE Vakfı daha önce de Eğitim, Yükseköğretim ve Ekonomi alanında raporlar hazırlamış ve kamuoyu ile paylaşmıştı.


GELECEĞİN TÜRKİYESİ HAKKINDA

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ