Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar Raporu Yayımlandı

27 Ekim 2020İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, 2018'de başlattığı Geleceğin Türkiyesi Projesinin altıncı raporu Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar Raporu'nu tamamladı. Rapor 27 Ekim 2020 Salı günü saat 20:30'da İLKE Vakfı Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan programla kamuoyuna sunuldu.           


Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan tarafından kaleme alınan Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar raporu İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Geleceğin Türkiyesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Lütfi Sunarı'ın moderatörlüğünde İLKE Vakfı youtube hesabında yayınlana programda kamuoyu ile paylaşıldı.

 
İLKE Vakfı tarafından 2018 yılında başlatılan ve 8 serilik bir rapor silsilesini oluşturan Geleceğin Türkiyesi Projesi;Eğitim, yükseköğretim, ekonomi, yönetim ve dış politika raporlarının ardından sosyal politikalar raporu ile odak noktasında yer alan geliştirilmeye müsait alanları derinlemesine inceleyerek mevcut sorunlara çözüm önerileri getiriyor.

 

İLKE Vakfı youtube hesabından yayınlanan Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar rapor sunumunda Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Aysan, Sosyal politikalar bağlamında Türkiye’yi bekleyen 6 temel meydan okuma ile karşı karşıya olunduğunu ve bunların fırsata çevrilebileceğini ifade etti.

 

En fazla arttıran ülke Türkiye

Geleceğin Türkiyesinde Sosyal Politikalar raporunda 6 temel sosyal politika uygulama alanı incelendi bunlar; eğitim, sosyal sigortalar, sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve konut. 90’larda sağlık harcamaları %3 civarındayken, 2019 yılında bu oran %12,5 a kadar çıkıyor. OECD ülkeleri arasında sosyal harcamaları en fazla arttıran ülke Türkiye. 

 

2006 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik ve sağlık reformu, bu hizmetlerin 2011 yılında ASP bakanlığı altında birleştirilmesi ve senkronize edilmesi, sosyal yardım harcamalarının son dönemde ciddi bir şekilde artışı ile bu hizmetlerden faydalanıldı, yoksulluk oranları düştü.

 

Spesifik bir örnek olarak 4+4+4 kademeli 12 yıllık eğitime geçilmesine rağmen okul ve şube sayısının artması ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı düştü. En son eğitim bütçesine bakıldığında bütçede en büyük payı eğitim kaleminin alması Türkiye’de eğitim ile ilgili olumlu gelişmeleri gösteriyor.

 

Sağlık alanında yeni hastanelerin inşa edilmesi, hastanelerin birleştirilmesi kuyrukların ortadan kaldırılması gibi atılımların yanı sıra birçok tedavinin sağlık güvencesi altına alınmasının ve imkânı olmayan insanların genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilmesi gibi politikaların Türkiye’nin sosyal politikaları açısından önemli gelişmeler olduğu vurgulandı.

 

AÇSH Bakanlığı web sayfasına bakıldığında 33 adet aktif sosyal yardım başlığı görülürken konut politikaları incelendiğinde TOKİ’nin ciddi yatırımları olduğu, önemli konut projeleri yaptığı görülüyor.

 

Sosyal politikaların amacının aslında bir bakıma devletin vatandaşlarına kaliteli ve huzurlu bir hayat sunması anlamına geldiğini söyleyen Aysan bu nihai amacın 3 temel iz düşümünün olması gerektiğini ifade etti.

 

3 Temel iz düşümü

Sosyal adaleti sağlamak

Her bireyin eşit haklara ve fırsatlara sahip olması için özellikle dezavantajlı gruplar sosyal politikalar yoluyla güçlendirilmelidir.

 

Beşerî sermaye ve insani gelişmeyi yükseltmek 

bilgi ve becerilerini artırarak kendisini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan temel yetiler kazandırılmalıdır.

 

Yaşam memnuniyetini artırmak

Sosyal politikalar aracılığıyla vatandaşların yaşamdan aldıkları maddi ve manevi doyum yükseltilmelidir.ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ