Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi Raporu

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi raporunun temel amacı bir ekonomi vizyonu ortaya koyarak, bu vizyon doğrultusunda odaklanılması gereken hususlara dikkat çekmek ve temel bir çerçeve sunmaktır. Bu raporda ortaya konulan vizyon “erdemli bir toplum için adil, müreffeh ve sürdürülebilir bir ekonomi” talebi etrafında şekillenmiştir. Dolayısıyla buradaki “geleceğin ekonomisi” vizyonu üç temel özelliğe sahiptir: sosyal adalet, maddi refah ve sürdürülebilir üretim ve tüketimdir. Toplumdaki her bireyin istediği bir yaşamı sağlayabileceği fırsatlara erişebileceği bir maddi refaha sahip olduğu, sosyal adaletin sağlandığı ve sürdürülebilir nitelikteki bir ekonominin gerçekleştirilmesi ancak bu hedefle uyumlu, kanıta dayalı ve uzun ufuklu politikaların uygulanması ile mümkündür. 

Raporda sunulan vizyon, büyük ölçüde veriye dayalı iktisat literatürü, İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı'nın Geleceğin Türkiyesi Projesi kapsamındaki çerçeve ve temel değerler ile yazarların iktisat perspektifleri çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Raporun yazım aşamasında konu ile ilgili iktisat ve diğer alanlardan uzmanların görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.

 
Lütfi Sunar

Koordinatör

 
Murat Taşdemir

Rapor Yazarı

 
Etem Hakan Ergeç

Rapor Yazarı

 
Hüseyin Kaya

Rapor Yazarı

 
Özer Selçuk

Rapor Yazarı

 
Kübra Bilgin Tiryaki

Araştırmacı

 
Arife Gümüş Sarı

Araştırmacı

 
Hafsa Nur A. Engeloğlu

Araştırmacı

 
H. Merve Bircan Altınsoy

Araştırmacı

 
Resul Çiftçi

Araştırmacı

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ