“GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE DIŞ POLİTİKA” RAPORU 25 ŞUBAT'TA KAMUOYU İLE PAYLAŞILIYOR!

25 Şubat 2020

25 Şubat 2020 Salı günü İstanbul’da kamuoyu ile paylaşılacak Dış Politika raporunun Türkiye’nin dış politikasına ışık tutması amaçlanıyor.


Rapor Türk dış politikasına dair genel bir bakış açısı sunarken yeni bin yıla hangi şartlarda girildiğini gösteriyor. Bunun için yaklaşık yüzyıllık temel dış politika kırılma noktalarına temas edilip, Türkiye’nin dünyadaki konumuna dair bir değerlendirmeye yer veriliyor. 2000 sonrası dönemde Türk dış politikasının karşı karşıya kaldığı meydan okumalar incelenirken özellikle Türkiye’nin küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkileri analiz ediliyor. Yine Türkiye’nin yüzleştiği zorlukların çoğunun kaynağı olan kronikleşen sorunlara da rapor da yer veriliyor. Ayrıca raporda geleceğin dış politikasını anlamlandırabilmek için dış politikayı etkileyen temel parametreler ve dış politikada çeşitlenen aktörler için bir çerçeve çiziliyor. 


Küresel sistemin aktörlerinin dünya siyasi gidişatına yön veren hamlelerinin arkasında yatan strateji ve düşünce kuruluşlarının yeri günümüz dünyasında etkisini arttırıyor. Bu bağlamda İLKE Vakfının yayınlayacağı bu rapor daha da bir önem kazanmaktadır.


“Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika” raporu da rasyonel ve gerçekleştirilebilir ilkeler temelinde vizyon önerileri sunuyor. Rapor, değişen küresel dinamiklerle birlikte, geçmişin iyi analiz edildiği, siyasal ve ekonomik kapasitenin doğru tespit edildiği rasyonel bir gelecek perspektifiyle dış politikada yeni bir anlayış olması gerektiğinin altını çiziyor.Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika Rapor Sunumu

Tarih: 25 Şubat 2020

Saat: 10.00

Yer: Grand Cevahir Hotel/Şişli


ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ