Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika Raporu

GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE DIŞ POLİTİKA

Dünya siyaseti 2000’li yıllardan bu yana ciddi bir dönüşüm geçirmiştir. Bu sebeple mevcut dış politika parametrelerinin gelecek yıllar için yeterli olmadığı anlaşılmış ve dış politikada kapsamlı reformlar yapılması gerekli hale gelmiştir. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkı sağlamak amacıyla “Geleceğin Türkiyesi” projesini sürdürmekteyiz. Proje kapsamında, ülkemizin geleceği açsından stratejik öneme sahip olan dış politika konusunda nasıl tutarlı ve rasyonel bir vizyon geliştirilebilir sorusu çerçevesinde bu raporu hazırladık.

“Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika” raporu Türkiye’nin dış politikası için kapsamlı, tutarlı ve uygulanabilir bir analiz çerçevesi oluşturarak, Türk dış politikası için bir gelecek vizyonu sunmayı hedeflemektedir.  Çalışmada ele alınacak konuların daha iyi kavranabilmesi için dış politikanın ne olduğu ve nasıl yapıldığına dair bir çerçeve sunulmaktadır. Türk dış politikasının genel görünümü ve Türkiye’nin dünya siyasetinde oynadığı rolün de ele alındığı raporda, 2002 sonrası dış politikanın değişen karakteri ve dış politikada kronikleşen sorunlar incelenmektedir. Türk dış politikasını etkileyen temel parametreler ve çeşitlenen aktörler analiz edilip, dış politika için temel ilkeler, kurumsal ve yapısal değişiklikler önerilmektedir.

 
Lütfi Sunar

Koordinatör

 
Süleyman Güder

Rapor Yazarı

 
Muhammed Hüseyin Mercan

Rapor Yazarı

 
Murat Çemrek

Rapor Yazarı

 
H. Merve Bircan Altınsoy

Araştırmacı

 
Muhammed Hüseyin Ergören

Araştırmacı

 
Resul Çiftçi

Araştırmacı

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ