Geçmişten Günümüze: 100. Yılında Tevhid-i Tedrisat Seminerini Gerçekleştirdik

02 Mayıs 2024

EPAM Seminerleri kapsamında Geçmişten Günümüze: 100. Yılında Tevhid-i Tedrisat seminerini gerçekleştirdik. Seminerde, Türk eğitim tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun gerekçeleri, içeriği ve kaynaklık ettiği uygulamalarla birlikte günümüz eğitim sistemine etkileri konuşuldu. EPAM Direktörü Doç. Dr. Ayhan Öz’ün takdimiyle başlayan programda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Gündüz konuşmalarını gerçekleştirdi. 


Gündüz, Tevhid-i Tedrisat kanununun ilan edilmesi sürecinde öğretim birliğine ihtiyaç duyulmasının nedenleriyle birlikte eğitimde millileşmek temasının nasıl bir değişikliğe yol açtığını etraflıca ele aldı. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde eğitim sisteminin yaşadığı genel değişimler ve bu sürecin ardındaki düşünsel akımlar konuşuldu.


“Cumhuriyet’in ve eğitim sisteminin zihniyet ve karakter zeminini oluşturduğu ileri sürülse de kanun üzerine yeterli sayıda, geniş çaplı araştırmanın ve tartışmanın olmaması ilginçtir.”


Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun temel hedeflerini aktarırken kanunda yer alan beş temel maddenin var olan eğitim sisteminde nasıl bir değişim ön gördüğünü anlattı. Kanunda muğlak ve netleştirmesi gereken kısımlar olduğunu belirten Gündüz, bu belirsizliğin günümüzde din derslerinin müfredattan kaldırılmasına değin hala bazı sıkıntılara neden olduğunu söyledi. Bu kapsamda, eğitim sistemine ulusal bir kimlik kazandırması, laik ve bilimsel bir temele oturtulması gerekçesiyle toplumsal modernleşmeye katkı sağlaması beklenen kanunun ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığının irdelenmesi gerektiğini ekledi. 


“Kanunun, sıklıkla laiklikle ilişkilendirilmesine karşın maddelerde ne laiklik söylemi ne de tercih edilecek eğitimin mahiyeti belirgindir.”

Hem dönemindeki hem de günümüzdeki bakış açılarıyla, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde kapsamlı bir çerçeve çizildi. Kanunun getirdiği düzenlemelere yönelik eleştirilerin de yer aldığı seminer katılımcıların soruları çerçevesinde de tartışılarak sona erdi.


ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ