Eşref Altaş, “Hikemiyât Literatürü ve Ahlâk” Konulu Sunumunu Gerçekleştirdi

30 Kasım -1

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında altıncısı gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının 6 Kasım 2013 tarihindeki konuşmacısı “Hikemiyât Literatürü ve Ahlâk” adlı konu başlığıyla sunumunu gerçekleştiren Eşref Altaş idi. İlk olarak hikemiyâtın ne olduğuna ve tarihine değinen Altaş, hikemiyâtın kökeninde hangi geleneklere atıf olduğuna dair açıklamalarda bulunacağını belirtti. Ayrıca konuşmacı, hikemiyâtın ahlâk metni olarak algılanışı ile alakalı birkaç meseleyi ele alıp, hikemiyât literatüründen örnekler vererek konuşmasını bitireceğini ifade etti.

Hikmet kavramının kısa bir tarihini veren konuşmacı, bizim geleneğimizde hikemiyât ve hikmet arasında bir yakınlık kurulduğunu belirterek, hikmetin hem felsefeyi hem de felsefeden süzülmüş ve halkın anlayışına indirilmiş aforizmatik sözler ve şiirsel yapılar olarak algılandığına değindi. Hikmet kelimesinin Kuran’da, genelde amel ve tecrübe ile ilgili konulara atıfla kullanıldığını söyleyen Altaş, salt ilim olarak değil bu ilmin amelle desteklendiği bir bağlamda anlaşıldığını belirtti. Hadis literatürüne hâkim olan birisinin, hikemiyât türünü kolayca anlayabileceğini belirten konuşmacı, bu türün çeşitli formlarından bahsetti.

Daha sonra hikemiyât türünün kaynaklarına değinen Altaş, Arap kökenleri ile alakalı Lokman isminin öne çıktığını belirterek kaynaklar konusunda belirsizliğin de mevcut olduğunu söyledi. Bu türün meydana gelmesinde Stoacı okulun ve Kinik felsefesinin etkisinden bahseden konuşmacı, Kinik felsefenin özellikle bu türün oluşumunda oldukça etkili olduğunu belirtti. Dimitri Gutas’ın bahsettiği dört tercüme dönemine değinen Altaş, her dönemin kendi ait özelliklerinden ve hikemiyâtın bu dönemlerdeki yerinden bahsetti.
,
Hikemiyâtın, ahlâk ile ilgisinde konulacağı yerle ilgili, İslam dünyasında popüler ahlâk diyebileceğimiz hikemiyâtın ortaya çıkardığı bir ahlâk geleneğinin yanı sıra bir de felsefî ahlâk geleneği olduğunun söylenebileceğini belirten konuşmacı, hikemiyâtın ürettiği bir ahlâk geleneğinin göz ardı edilemez olduğunu söyledi.
Yuvarlak masa toplantısı katılımcıların hikemiyât, siyaset ve edep ilişkileri üzerine soruları ve yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ