Dr. Ovamir Anjum Ümmet ve İşbirlikçi Söylemin Önemine Değindi

20 Haziran 2023

İLKE Agenda tarafından düzenlenen seminerde Ummatics Enstitüsü'nün kurucusu ünlü akademisyen Dr. Ovamir Anjum İLKE Vakfı'nda "Yerli Bir Ümmet Söylemine Olan İhtiyaç" başlıklı aydınlatıcı bir konuşma yaptıDr. Anjum'un konuşması, ulus-devlet kavramını aşan İslam ümmetinin önemi etrafında dönüyordu. Hilafetin yeniden canlanma potansiyeline, sınırsız bir ümmetin pragmatik tezahürlerine ve işbirlikçi çabaların gerekliliğine değindi. Ulus devletlerin gerçekliğine rağmen Dr. Anjum, küresel Müslüman toplumu içinde karşılıklı desteğin önemini vurguladı. Konuşma, coğrafi sınırlardan bağımsız olarak bireyler arasında birlik ve işbirliğinin teşvik edilmesine ışık tutarak, ulus devlete rağmen sınırları aşan bir ümmet potansiyeli taşıdığımıza değindi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ