Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı Gerçekleştirildi

30 Kasım -1

İslam Ahlak Düşüncesi Projesi çerçevesinde düzenlenen Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamında düzenlenen çalıştaylardan biri daha 30 Eylül Cuma günü İLKE Derneği'nde yapıldı.

Marmara Üniversitesi'nden Mardin Artuklu Üniversitesi'ne; Yalova Üniversitesi'nden, İstanbul ve Çankırı Karatekin Üniversitelerine kadar, alanından uzman akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştayda, iki gün boyunca İslam Düşüncesinde Niyet kavramı irdelendi. Geleneksel İslam Düşüncesinde karşılık bulan niyet kavramı üzerine fikirlerini beyan eden uzmanlar, çalıştayda, İslam Düşünce geleneği içindeki farklı ekolleri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiler.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ