Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı

08 Eylül 2016

İLKE ve İLEM ortaklığında İslam Ahlak Düşüncesi Projesi çerçevesinde Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı gerçekleştiriliyor.

Çalıştay, niyet davranışın meydana gelme sürecinin kilit aşamalarından biri olarak ahlâkın en temel kavramlarından biri olduğuna dikkat çekecek.

30 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında İLKE Merkezi'nde gerçekleştirilecek Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı’nda İslam düşünce geleneğinde niyet olgusu; “niyetin, fiilin oluşumundaki rolü”, "ahlaki değerlerin takdirinde niyetin katkısı" ve "fiilin failine verdiği isim tanımında niyetin rolu" alt başlıklarında tartışılacak.

İki gün boyunca sürecek çalıştaya İslam düşüncesi ve felsefesi alanında uzman akademisyenler, yazarlar ve düşünce insanları katılacak.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ