Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

27 Ekim 2021


Dernekler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Derneklerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapabilme imkanına kavuşmaları en temel değişiklik olarak dikkat çekerken, yurt dışına yapılacak yardımların mülki idare amirliğine bildirilmesi, nakdi yardımların kayıt altına alınmasına dair  usüllerin belirlenmesi, sertifika almış kamu görevlilerinin dernek denetiminde görevlendirilmesi ve şehit, gazi isimlerinin kullanılmasının bakanlık iznine tabi  kılınması gibi değişiklikler de yönetmelikte yer aldı. 

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle dernek iş ve faaliyetlerinde dijital dönüşüm sağlandığı gibi çok üyeli derneklerin özellikle  genel kurullarını daha hızlı yapabilmelerinin yolu açılmış olmaktadır. 

Yönetmelikte getirilen  yeniliklerin sivil toplumun güçlendirilmesine katkı sunacak değişiklikler içerdiği görülmekle birlikte beraber mülki idare denetimleri, yurt içi- yurt dışı yardımlarına yönelik denetimlerinin sivil toplumun yararına olacak şekilde işletilip işletilemeyeceği sivil toplum kuruluşlarının kaygıları arasında yer almaktadır.

 

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ