Cordoba Vakfı Kurucusu Anas Altikriti’yi İLKE Vakfında Ağırladık

16 Haziran 2022

İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), Cordoba Vakfı’nın kurucusu aktivist Anas Altikriti’yi 14 Haziran 2022 tarihinde İLKE Vakfı’nda ağırladı. Anas Altikriti,  “The Muslim Thought and Its Development In The Non-Muslim West” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Programda İslam ve Batı ilişiklerinde güncel eğilimler, Avrupa’daki Müslümanların yaşadığı sorunlar ve Avrupa’daki Müslümanların kimlik problemi tartışıldı.


Anas Altikriti, Müslüman toplumların önemli bir kısmının Müslüman olmayan ülkelerde azınlık olarak yaşadığını ve bu sebeple azınlık olarak Müslümanların durumunun incelenmesinin önemine dikkat çekti. "Öteki"nin bulunduğu toplumlarda kimlik inşa sürecinin sancılı ve kompleks bir mahiyette tezahür edebileceğini ifade eden Tikriti, bu noktada ulus devlet mefhumunun önemli bir rol oynadığını vurguladı.  "İslami düşüncenin gelişimi" kavramını Müslümanların ulus devlet, sanayileşmenin çeşitli veçheleri, küreselleşme gibi pek çok yenilik karşısında gelenekten beslenerek bu birikimi çağdaş zamana aktarabilmesi olarak yorumladı. Bu çerçevede Müslümanların entelektüel olarak çalışma alanlarını genişletmesi ve normatif birikimin dünyanın problemlerine somut çözümler üretmek adına ortaya konması gerektiğini ifade etti.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ