Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Türkiye’de Birleştirici Unsur Olabilir!

13 Aralık 2022

İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), yayımlamış olduğu Politika Notu çerçevesinde "Türkiye'de Çocuk İşçiliği: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri"  başlıklı bir seminer düzenledi.


İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülte Dekanı Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Politika Notu yazarı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktora Adayı Meryem Çapun ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay’ın konuşmacı olarak katıldığı programda Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu masaya yatırıldı.


Meryem Çapun İLKE Vakfı için hazırladığı Politika Notu bağlamında çocuk işçiliğinin kapsamı ve nedenlerinden bahsederek çocuk işçiliğinin önlenmesine dair neler yapılabileceğine dair önerilerde bulundu. Çocuk işçiliği ile mücadelede öncelikle emek piyasasında yer alan çocukların sayısını ve çalışma şartlarını şeffaf, düzenli ve güvenilir şekilde verilerden yararlanarak sorunun tanımlaması gerektiğini vurguladı.


Pınar Uyan Semerci, çok farklı ortamlarda çocuk işçiliği ve çocuk hakları ile ilgili toplantılarda bulunduğunu belirterek Türkiye’de bu düzlemde bir arada bulunulabileceğini ve çocuk haklarıyla mücadelenin Türkiye’de birleştirici unsur olabileceğini vurgulayarak konuşmasına başladı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de her üç çocuktan birinin yoksul olmasına rağmen Türkiye’nin yoğun gündeminde çocuk işçiliği sorunu bir türlü yeterli ilgiyi görmediğini belirtti. Son olarak sunumunda akademide çocuk işçiliği yazımını ele alarak konuşmasını tamamladı. Halis Kuralay ise bakanlık çalışmalarından bahsederek politikaların nasıl geliştirilebileceğine değindi.


Sunumlar sonrasında programa katkı yapan Prof. Dr. Lütfi Sunar, çocuk işçiliği meselesinin Türkiye’deki genel bir yoksulluk ve yoksunluk halinden bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayarak sorunun yapısal tarafına vurgu yaptı. Programda sonuç olarak yoksulluğun yeniden üretilmesinin önüne geçilmesi ve çocuğun iyi olma hali için bu meselenin daha fazla gündeme getirilip mevcut politikaların geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi. 

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ