İLKE e-BÜLTEN | MART 2019

Kültürel Diplomasi Stratejisi Belirlenmeli


İLKE Gündem Konuşmaları etkinliklerinin dokuzuncusunda Küresel Siyasette Kültürel Diplomasi konusu masaya yatırıldı. Uluslararası alanda faaliyet gösteren STK'lardan temsilcilerin ve kültür sanat camiasından çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda kültürel diplomasi için bir yol haritası belirlenerek devlet destekli kurumların, uluslararası sivil-kültürel projelere destek vermeye açık olmaları gerektiği üzerinde duruldu.


Temel

Eğitim Sempozyumu

İLEM

"Summer School" Başlıyor

İşletmelerde

Risk Yönetimi Semineri

İLKE'DEN HABERLER

Irkçı Katliamı Kınıyoruz!

Yeni Zelanda'da cuma namazında namaz kılan Müslümanlara yönelik saldırının münferit değil, son yıllarda artan İslam karşıtlığı ve ırkçılığın bir sonucu olduğunu düşünüyoruz.

Yedi Hilal'den İLKE'ye Ziyaret

Yedi Hilal Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salim Sarıyıldız, dernek yönetimiylebirlikte İLKE'yi ziyaret ederek Yürütme Kurulu Başkanımız ve üyelerimizler görüştü.

Okul Aile Birlikleri Tartışıldı

İLKE Gündem Konuşmaları etkinliklerinin onuncusunda okul aile birlikleri her yönüyle müzakere edildi. Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı

İKAM'DAN HABERLER

Karz-ı Hasen Çalıştayı

Karz- ı Hasen Çalıştayında Süleyman Kaya "Karz-ı Hasen'in Fıkhi Boyutu ve Tarihi Tecrübesi", Mücahit Özdemir ise "Karz- ı Hasen Modelleri" başlıklı birer sunum yaptı.

TUJISE 6. Cilt 1. Sayı

TUJİSE'nin yeni sayısında İslam İktisadı disiplininden seçkin isimler tarafından yazılan farklı temaları ve teorik yaklaşımları içeren beş makale ve beş kitap değerlendirmesi var.

İKAM'dan Bir Rapor Daha

Ahsan Shafiq'in hazırladığı İslam İktisadı ve Finansı Yayınlar Raporu yayımlandı. Raporda akademik dergilere, araştırma merkezlerine ve yayınevlerine özel olarak odaklanılıyor.

KYA'DAN HABERLER

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Gerçekleştirildi

STK'ların kurumsal kapasitelerinin artmasına ve bu alanda çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlayan eğitimin Bahar dönemi gerçekleştirildi.

STK'ların önemli ve öncelikli meselelerinin katılımcı bir şekilde müzakere edildiği etkinlik serisi olan STK Konuşmalarının 2019 yılı ikinci serisi "STK'larda Görünürlük ve İletişim Yönetimi" başlığıyla gerçekleşti.

İLEM'DEN HABERLER

İLEM Yayınları'ndan Yeni Kitaplar

İnsanı Yeniden Düşünmek kitabında ağırlıklı olarak insanın mahiyetine dair, modern Batı düşüncesindeki tartışmalar ele alınmakta; çeşitli ilmi disiplinlerin oluşumunda ve dönüşümünde bu alanlardaki farklı insan tanımlarının etkisi değerlendirilmektedir.

İLEM Yayınları'ndan çıkan kitapta islam düşünce geleneğindeki farklı disiplinler ve bu disiplinler içerisindeki farklı okulların insanın ne olduğu ve ondan gerçekte neyin beklendiği sorusuna verdikleri cevapları soruşturuluyor.

YEKDER'DEN HABERLER

7 Kıtada 7 Tarz-ı Terbiye

YEKDER, farklı coğrafyalarda var olan eğitim sistemlerini, uygulanan eğitim ritüellerini ve eğitimin amacını ele almayı hedeflediği programına Fransa örneği ile başladı.

Bosna Fermanı ASP'de

Aşamalı Seminerler Projesi Mart etkinliğinin konusu Bosna Hersek oldu. Etkinlikte Ayhün Özbek, Fatih'in Bosna Fermanı'nı katılımcılarla paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.

Ebeveyn Tutumları ve İletişim

Yetişkin Eğitimleri Komisyonu bünyesinde sürdürülen Ailede Din Eğitimi Programı'nda Elif Konar Özkan '' Ebeveyn Tutumları ve İletişim'' konu başlıklı sunum yaptı.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

KURULUŞLARIMIZ