Basın Açıklaması

28 Ekim 2020

İLKE Vakfı Basın Açıklaması

28.10.2020

 

İLKE Vakfı olarak İslami ve insani değerleri yaşatmak ve yaşanmasına vesile olmak amacıyla kuruluşumuzdan bu yana toplumu tanıma ve anlamayı; sosyal ihtiyaçlardan haberdar olarak iş üretmeyi; çözüm odaklı faaliyetler yapmayı kendimize şiar edindik. 

Bu bağlamda sadece belli bir topluluğun sorunlarıyla değil tüm insanlığın meseleleriyle ilgileniyor, İslam dünyası ve Müslümanların mukaddesatına yönelik çirkin saldırıları telin ediyoruz.

Her fırsatta Müslümanlara ve azınlıklara karşı gayri hukuki ve ayrılıkçı eylemlerini ifade ve düşünce özgürlüğü kisvesi altında sunan Avrupa ve özelde Fransa’ya, inanç özgürlüğüne aykırı provokatif eylemlerine son verme çağrısında bulunuyoruz.

Bir karikatür dergisinin İslam Peygamberine yönelik hakaret dolu çizimleri başta Türkiyeli Müslümanlar ve tüm Dünya Müslümanlarını incitmiş, öfkelendirmiştir. Bir inanca yönelik tahkir edici söylem ve eylemler ifade özgürlüğü sınırları içerisinde değerlendirilemez aksine bunlar nefret suçunun birer örneğidir.

Toplum vicdanının ve Müslüman hissiyatının asla kabul edemeyeceği bu saygısızlığı kınıyor, hangi dinden ve inançtan olursa olsun herkesi tüm dinlerin kutsallarına saygı duymaya çağırıyoruz.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ