Ayhan Çitil ile Kant'ın Ahlâk Felsefesine Dair Eleştirel Okuma

24 Mart 2017

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi (İAD) içerisinde gerçekleştirilecek Modern Ahlâk Düşüncesinin Kurucu Kökenleri: Kant'ın Ahlâk Felsefesine Dair Eleştirel Okuma başlığıyla yapılacak etkinlik, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Çitil tarafından gerçekleştirilecek.

3 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında toplam 6 hafta gerçekleşecek derste, Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi adlı eserinin eleştirel bir okuması yapılacak.

Pratik Aklın Eleştirisi; Kant’ın ahlâk felsefesinin temellerini ortaya koyduğu bir metin olmanın ötesinde bir önemi haizdir. Eser, Kant sonrasında geliştiği biçimiyle Alman idealizmi ve genel olarak da kıta felsefesi için kurucu bir metin olma konumundadır. Bu itibarla metnin anlaşılması çağdaş felsefenin gelişim seyri bakımından hayati önemdedir. Bu okuma sırasında aklın nasıl olup da pratik olabildiği, pratik aklın temel ilkesi olarak koşulsuz buyruğun nasıl formüle edildiği, özgürlük ile ahlâk yasası arasındaki bağıntının mahiyeti, pratik aklın teorik akla önceliği, pratik aklın antinomisi ve çözümü gibi konular ele alınacaktır.

Katılımcıların genel ilgileri de dikkate alınarak bazı konular öne çıkarılabilecek. Eleştirel bir yaklaşımla işlenecek olan ders; çağdaş uygulamalı ahlâk alanında yapılan tartışmaların dayandığı felsefi temelleri çözümlemenin yanı sıra toplum ve siyasetteki temel yapıyı anlamaya katkı sağlayacak. Böylece günümüzdeki pek çok tartışmanın kendisine referansla anlam kazandığı insan tasavvuruna dair yeni perspektif geliştirmenin imkanı da sorgulanacak.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ