Alan İzleme Raporları Kamuoyu ile Paylaşıldı

01 Temmuz 2020

İLKE Vakfı Alan İzleme Raporları ile İslâm iktisadı, eğitim, hukuk ve sivil toplum alanlarında güncel verileri ve çalışmaları analiz edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürüyor.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı kurulduğu günden bu yana toplumu tanıma, anlama, toplumun ihtiyaçlarından haberdar olarak iş üretme ve problemlerin çözümüne yaptığı çalışmalara Alan İzleme Raporları ile bir yenisini daha ekledi.

Alan İzleme Raporları ile ekonomi, eğitim, hukuk ve sivil toplum alanlarında kritik veriler derlenerek bugün ve gelecek için stratejik öneme sahip alanlarda sistematik bilgi ve veriye dayalı raporlamalar yapılıyor. Bir yandan geçmişin muhasebesi yapılırken diğer yandan da gelecek için tasavvur ve yöntem oluşturuluyor.

Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürütücülüğünde hazırlanan Alan İzleme Raporlarında eğitim alanında Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, hukuk alanında Dr. Necip Taha Gür, sivil toplum alanında H. Merve Bircan ve İktisat alanında Dr. Taha Eğri ve Ahsen Shafik katkı sunuyor. Projenin İslam İktisadı 2019 ve Eğitim 2019 Raporları alanının ilgilileri ile buluşan ilk raporlar oldu.

Alan İzleme Raporları Kendi Klasmanında Fark Yaratıyor

Kritik verilerin derlenmesi ile oluşturulmuş bir veri tabanı üzerine bina edilen Alan İzleme Raporları, verilerin arasındaki ilişkiyi analiz ederek kritik göstergeler ortaya koyuyor.
Bu göstergeler kullanılarak ilgili alandaki gelişmeleri takip etmek üzere kapsamlı endeksler oluşturacak Alan izleme Raporları nicel göstergeler ile alandaki önemli vakaları birlikte değerlendirirken alanlardaki uygulamaların, hukuki zeminin ve teknik gelişmelerin bir arada izlenebilmesi için uzman ve uygulayıcı görüşlerine de yer veriyor.

Raporlar ile ekonomi, eğitim, hukuk ve sivil toplum alanındaki araştırmacıların ve politika yapıcıların ortak bir bakışa sahip olmaları ve içeriklerden kolayca yararlanmaları sağlanırken elde edilen veriler farklı şekillerde organize edilen bölümlerle muhataplarına aktarılıyor.

Bir bakışta alanın panaromik olarak bir yılını görmek ve gözden geçirmeyi mümkün kılan raporlar elde edilen veriyi sistematik bir şekilde kullanılabilir bilgiye çevirerek kendi klasmanında büyük bir fark ortaya koyuyor.


Türkiye’de İslam İktisadı Kurumları Giderek Yaygınlaşıyor

Alan İzleme Raporu projesinin ilk eseri olan Türkiye’de İslam İktisadı 2019 Raporu, ekonomi alanının önemli gelişmelerini daha görünebilir kılıyor. Uzman görüşlerinin ve farklı bakıştan değerlendirmelerin yer aldığı raporlar sadece teorik değil aynı zamanda aktif olarak sektörün içerisinde bulunan isimlerin de değerlendirmeleriyle gerçekçi çıktılar ortaya konuyor.

2019 yılında akademik ve sektörel anlamda İslam iktisadı alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yaşanan bazı önemli gelişmeler ise şöyle;

·      8’i İslam iktisadı, 16’sı İslami finans ve 30’u katılım bankacılığı alanında 63 adet lisansüstü tez yayınlandı . 

·      Marmara Üniversitesi İslam ekonomisi ve finansı enstitüsünün açılmasıyla ilk defa bir üniversitede müstakil bir bölüm açılmış oldu.

·      İslam iktisadı alanında çalışmalarda bulunmak üzere yeni bölüm, araştırma ve uygulama merkezleri açıldı. Bu alanda yapılan akademik toplantı ve yayın faaliyetlerinde çok sayıda ürün üretildi.

·      İKAM tarafından TUJİSE isimli hakemli dergi, uluslararası saygın indekslerde yerini aldı. İslami Finans Sektöründe kamunun da sektöre dahil olmasıyla birlikte yeniden bir büyüme trendine girildi.

·      Bankacılık dışında, faizsiz finansman işlevi gören tasarrufa dayalı finansman kuruluşları ve İslami sigortacılık firmaları (tekâfül firmaları) etkinliklerini arttırdı.

Türkiye'de İslam İktisadı 2019 Alan İzleme Raporunu incelemek için tıklayabilirsiniz. 


Eğitim Görülebilir Oldu

Eğitim Alan İzleme Raporu geçtiğimiz yıl eğitim anlamında ülkemizde yaşanan hadiseleri kronolojik olarak ortaya koyarak konuyu geniş bir perspektifle ele alıyor.

Raporun hazırlık sürecinde 2019 yılında eğitim alanında yaşanan gelişmeler tek tek listelenirken, ortaya çıkan mevcut birikim geniş bir ekip ile beraber incelendi ve elde edilen bilgi tasnif ve sınıflandırma yapılarak bir standart oluşturuldu. TÜİK YÖK ve MEB’in yayınlamış olduğu faaliyet raporları, performans belgeleri, stratejik planlar, bütçe sunumları ve istatistik belgeleri de incelenerek 2019 yılının bir eskizi çıkartıldı.

Türkiye’de ve dünyada hazırlanan birçok eğitim raporunda olduğu gibi eğitime erişim ve katılım, eğitim ortamları, eğitimde içerik, eğitimin yönetimi, eğitimin finansmanı, eğitimde insan kaynağının durumu gibi temel ve evrensel başlıklar ele alındı.

Alandaki mevcut bilgiler analiz edilirken 2019 yılında değinilmeyen veya gündem olmayan başlıkların da özel olarak tespit edilip üzerine çalışılması raporu öne çıkaran önemli özelliklerinden birisi oldu.

Diğer bir özellik ise raporun sade ve yalın anlatımı sayesinde Türkiye kamuoyu yıl boyunca eğitim ile alakalı yaşanan hadiseleri daha kolay ve rahat anlayabilecek.

Eğitim Alan İzleme Raporu MEB, YÖK, üniversiteler, eğitim otoriteleri ve bürokrasinin dışında alanı bütüncül olarak gören bir sivil toplum kuruluşunun gözüyle yazılması açısından da ayrı bir öneme sahip.

İLKE Vakfı gerçekleştirdiği bu yeni proje ile Türkiye’nin sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’ye katkıda bulunma misyonunu da bir kez daha gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye'de Eğitim 2019 Alan İzleme Raporunu incelemek için tıklayabilirsiniz.


ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ