AİLE HUKUKU İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YAYIMLANDI

01 Aralık 2020

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Hukuk Çalışma Grubunun hazırladığı Politika Notları serisinin 17.’si Aile Hukuku İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlığıyla yayımlandı. Bu çalışmayla Türkiye’de son yıllarda gündemden düşmeyen aile hukuku meselesi ele alındı.


Aile Hukuku İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri, kamuoyu gündeminde sık sık yer alan ve aile yapısını etkileyen kanuni düzenlemelerin, bütünlüklü ve çözüm odaklı ele alınması amacını taşıyor. Çalışma bu çerçevede, aile hukukuna dair toplumsal rahatsızlıklara sebebiyet veren kanuni düzenlemelerin nedenlerini inceleyerek bu rahatsızlıkları giderici yahut azaltabilecek çözümleri kanun önerisi olarak sunma hedefi ile hazırlandı. Politika Notu, sorunların tespit ve çözümüne katkı sunmayı hedeflemekle birlikte, aileye dair sağlıklı bir bakış açısı oluşturma gayretinin de bir sonucu oldu.


Çalışmada,  “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” adını taşıyan 6284 Kanun’da, boşanma yargılamaları, nafaka ve velayete ilişkin spesifik bazı kanun maddelerinde değişiklik önerileri somut bir biçimde ortaya kondu. Bu düzenlemelerin icra edilmesiyle tartışılan sorunlara hukukun etkin ve adil müdahalesi hedeflendi.


Çalışmaya farklı disiplinlerden akademisyenler ve avukatlardan oluşan paydaşlar katkı sundu ve sorunların nedenleri disiplinler arası çalışmalar ile tespit edilmeye çalışıldı. Politika Notu Araştırmacı Hafsa Nur Engeloğlu editörlüğünde; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Merve Akkuş Güvendi, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Necip Taha Gür ve Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakülte ’sinden Talha Erdoğmuş ve Avukat Ahmet Sait Öner ve Hüseyin Önal’ın katkı sunduğu geniş bir ekip tarafından hazırlandı. Ayrıca alanın uzmanlarından görüş ve katkı alınarak nihayete erdirilmesi bakımından da öne çıkıyor.  

 

Politika Notu’na erişmek için: https://ilke.org.tr/aile-hukuku-ile-ilgili-sorunlar-ve-cozum-onerileri

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ