“Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar” Dizisinin İlk Konuğu Tahsin Görgün

30 Kasım -1

Bir düşünce yapısı ele alınırken onun kaynağının nereye dayandığı sorusu aslî bir öneme sahiptir. Ahlâk düşüncesinin derinliğiyle ele alınacağı bu projede, ahlâkın temeli soruşturması yapmak amacıyla bir dizi konuşma gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gaye ile başlatılan “Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar” dizisinin ilk konuğu 20 Eylül 2013’te 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Tahsin Görgün oldu.

Yoğun bir katılımın gözlemlendiği konuşmasında Görgün öncelikli olarak modern dönemde ortaya çıkan ahlâk anlayışları üzerinde durdu ve bunların nasıl bir etik anlayış önerdiklerini ele aldı. Değerlerin ölçütünün “insan” olmasının bizi nasıl bir ahlâka götüreceğinin sorgulanması gerektiğini söyleyen Görgün, bunun aynı zamanda ahlâkın temeli nedir sorusuna verilecek cevabı teşkil ettiğini söyledi. Kant’ın ortaya koyduğu ahlâk anlayışının zorunlu sonucu olarak etik yargı ve durumların insanı dikkate almayan normlar bütünü haline geldiğini, bunun da ahlâklanma sürecinde ferdiyetin gerçekleştirilmesinin önünde engel teşkil edeceğini söyledi. Bu anlayışının karşıtı olarak Blondel felsefesinden etkilenerek “konformizm” karşıtı bir “isyan ahlâkı” ortaya koyan Nureddin Topçu’nun insana ve onun üzerinde Tanrı’ya bağlı olan ahlâk görüşü üzerinde duran Görgün, bu ahlâkın insan-toplum- Tanrı dengesi temelinde ortaya çıktığını ifade etti. Modern dönemde Hegelci anlayışın azmanlaşarak farklı bir noktaya evrilmesi sonucunda devletin ve onun üzerinden hukukun, ahlâkı insana bağlayan kısmı ortadan kaldırdığını ve ferdiyeti yok ettiğini söyleyen Görgün, bunun ahlâkın kaynağı noktasında “insan” için belirsiz ve boş bir zemin inşa ettiğini söyledi. Ahlâkın toplum içerisinde yaşayan insanların birbirinden tevarüs edecekleri bir şey olduğunu söyleyen Görgün, bu sebeple ahlâkın normatif yapısı ile bireylerin birbirleriyle yaşamaları sonucunda ortaya çıkacak ahlâkîlik arasında denge kurulması gerektiğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı. Oturum katılımcıların sorularıyla devam etti.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ