Ahlâk ve Müeyyide Kitabı Çıktı

30 Kasım -1

İLKE Derneği ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafın 4 yılı aşkın bir süredir devam eden İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi (İAD) kapsamında bir çok eser yayınlandı; konferans, seminer ve çalıştaylar yapıldı.

Bu konferans serilerinden biri olan ve 2015 yılı içerisinde gerçekleşen Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar serisi, İLKE Derneği ve İLEM tarafından kitap haline dönüştürüldü. Editörlüğünü Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İAD Proje koordinatörü olan Ömer Türker'in yaptığı Ahlâk ve Müeyyide kitabında; ahlâkta yaptırım meselesini derinlemesine inceleyen metinler yer alıyor.

Kitap, Nobel Yayınları İLEM Kitaplığı'ndan yayımlandı.

Ahlâk ve Müeyyide İlişkisi
Klasik dünyada üretilmiş insan tasavvurlarının modern dönemdeki dönüşümünün en önemli sonuçlarından biri, insanın kendisine ilişkin beklenti ve umutlarını değiştirmesidir. Bu durum pek çok alanda olduğu gibi ahlâk alanında hem soru hiyerarşisini etkilemiş hem de yeni bir takım soruların sorulmasını gerektirmiştir.

Ahlâk tamamıyla bireyin vicdanıyla alakalı bir olgu olarak anlaşıldığı sürece bireyler arasındaki ilişki veya ahlâkın dışa bakan yönü, ahlâktan ziyade siyasetin bir sorunu olarak ele alınmak durumundadır. Bu takdirde ahlâksızlık kapsamında değerlendirilecek durumlar, hukukun alanına girdiği sürece bir müeyyideden bahsedilebilir. Fakat bu sonuç, esas itibariyle belirli bir insan ve toplum tasavvurunun uzantısı veya kaçınılmaz neticesi olduğundan farklı insan ve toplum tasavvurları açısından ele alınmayı gerektirir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ