Ahlâk ve Başkası KitabıTanıtım Toplantısı Yapıldı

30 Kasım -1

2015 yılı içerisinde İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi (İAD) kapsamında ahlâk ve başkalığa dair gerçekleştirilen iki ayrı çalıştay metinlerine yeni makalelerin de dahil edilmesiyle oluşan Ahlâk ve Başkası: Modern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki kitabının tanıtım toplantısı 14 Nisan 2017 tarihinde İLKE’de gerçekleştirildi.

Kitap hakkındaki görüşlerini belirtmek üzere toplantıya İhsan Fazlıoğlu, Tahsin Görgün, Ahmet Ayhan Çitil, Ömer Türker, Lütfi Sunar, Selami Varlık katıldı. Bunun dışında aralarında Özkan Gözel, Emre Şan ve Burak Şaman’ın da olduğu seçkin bir katılımcı kitlesi programa iştirak etti.

Öncelikli olarak Selami Varlık’la birlikte kitabın editörlüğünü yapan Lütfi Sunar kitabın ortaya çıkış hikayesini anlattı. 1990’larda popüler olan başkası veya ötekilik sorununun günümüzde çok da dile getirilmediğinden bahseden Sunar bu meseleyi hem modern felsefede hem de İslam düşüncesinde ele almanın oldukça önemli olduğunun üzerinde durdu. Kitabın diğer editörü Selami Varlık da ahlâk ve başkası düşüncesinin felsefi zeminde tartışılmasının önemli olduğunun altını çizdikten sonra Ricoeur ve Levinas gibi isimler ile İslam düşüncesinin doğal olan buluşmasının önemini vurguladı. Müzakerecilerden İhsan Fazlıoğlu kitaptaki bölümlendirmeye dayanarak Batı felsefesi ve İslam düşüncesi ayrımının artık yapılmaması gerektiği yönünde yapıcı eleştirilerde bulundu. Filozofların ahlâk teorilerinden önce insan tasavvurlarını bilmemiz gerektiğinin altını çizen Fazlıoğlu, ancak belirli bir insan doğası bağlamında ahlâktan bahsedebileceğimizi belirtti. İslam ahlâk düşüncesinde başkalık konusu ile kitaba katkıda bulunan Ömer Türker de ahlâka ilişkin teoriler ile ahlâkî bilinç arasındaki ayrıma dikkat çekerek bu bağlamda İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi’nde tartışılan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Kitap yazarlarından olan Özkan Gözel ise başkalık ve ötekilik kavramları arasında bir ayrıma giderek, sosyal bilimlerin kullandığı ötekilik kavramının, felsefenin kullandığı başkalık kavramından ayrılması gerektiği üzerinde durdu. Ötekileştirmenin bir siyaset bilimi kavramı olduğunu söyleyen Gözel, bu konuyu Tahsin Görgün ile müzakere etti. Tahsin Görgün siyasi olan ile felsefi olanın ayrımının zorunlu olmadığını belirtti. Felsefenin somut olanlarla ilgilendiğini söyleyen Görgün, ötekilik veya başkalık bağlamında bu somut olan konunun üstüne düşmemiz gerektiğini belirtti. Kitap yazarlarından olan Ahmet Ayhan Çitil ise bir mantıkçı ve matematikçi olarak ahlâk ve başkalık meselesine nasıl bakılabileceğini görmek adına böyle bir çalışmanın içine girdiğini belirtti. Başkası sorununun daha en baştan Kur’an’da dahi karşımıza çıktığını belirten Çitil, bu sorun kapsamında ele alınacak olan birçok konu olduğunu ve öğrencilerin bu konulara eğilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Soru-cevap ve katılımcılardan gelen değerlendirmelerin ardından program sona erdi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ