İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi'nin (İAD) Tanıtım Toplantısı 4 Mart'ta Gerçekleşti

06 Mart 2017

2013 yılından beri İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından ortaklaşa sürdürülen İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi (İAD) ile ahlâk düşüncesinin kilometre taşları olan eserler ve müellifleri hakkında onlarca konferans, seminer, çalıştay ve yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Onlarca eser yayınlandı.

İLKE Derneği ve İLEM'in dört yıldır sürdürdüğü projenin serüveni ve hasılasının paylaşıldığı tanıtım toplantısı 4 Mart 2017 Cumartesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programda ayrıca, proje boyunca gerçekleşen etkinlikler ve yayımlar, bir sergi ile katılımcıların beğenisine sunuldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda, ilk sözü İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar aldı. Sunar, " İslam Ahlak Düşüncesi, İslam düşüncesindeki ameli felsefeyi, iktisat ve siyaset ile birlikte tamamlayan üç ayaktan biridir. Dolayısıyla ahlak alanında çalışmalar yürütmek; geleneğin birikimine yaslanmak, bizim için oldukça önemliydi. İhtiyaç duyulan bir alanda yaptığımız çalışma, belki de ilahi bir yardımla, beklediğimizden çok daha büyük ve kapsamlı ürünlere dönüştü. Bu anlamda da oldukça memnun olduğumuzu ifade etmeliyim. Çalışmayla birlikte, alanda çalışan bir öğrencinin, araştırmacının, aradığı kaynağa hızlıca ulaşması, araştırmalara ve çalışmalara ivme kazandıracak olması bu projenin en önemli motivasyonlarından biri oldu" şeklinde konuştu. Sunar'ın ardından İLEM Başkanı Süleyman Güder, ilmi muhit olma çabasındaki İlmi Etüdler Derneği'nin, bu minvalde İslam Ahlak Düşüncesi Projesi'ni yürütetek önemli ve kıymetli bir çalışmaya imza attığını vurguladı ve emeği geçen bütün herkese teşekkürlerini sundu.

Projenin koordinatörü Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ömer Türker ise, "son 10-15 yıldır Türkiye'de İslam Düşüncesi alanında bir çok çalışma yapılmakta. Projemiz, bu çalışmaların bir devamı şeklinde değerlendirilebilir. Projede özellikle yapılan çalıştayların verimliliğine dikkat çekmek istiyorum, bu anlamda çalıştaylarda ele alınan kavramların derinlikli tanımlarıyla ben de yeniden, yeni şeyler öğrendiğimi rahatlıkla ifade edebilirim. Proje ile sadece ahlâk alanında çalışmayalım, bu alanda düşünen, fikir üreten insanlar olma fikrinden yola çıkarak, hep birlikte teorik olarak düşünmeyi deneyelim diye hedeflemiştik, konferans dizilerimizle de bu hedefe önemli ölçüde ulaştığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu. Projenin Koordinatör Yardımcısı Kübra Bilgin Tiryaki ise, "projede İslam Ahlâk Literatürünün Temel Hususiyetleri, Mizaç Teorileri ve Ahlâkî Önermelerin Kaynağı başlıklarıyla yuvarlak masa toplantıları yaptık. Projenin ilerleyen aşamalarında ahlâkın temel kavram ve meselelerinden ahlak ve öteki, vicdan, niyet ve insan tanımları üzerine çalıştaylar düzenledik. Bu çalışmaların çok önemli taraflarından birisi, alanda yetkin akademisyenlerle genç araştırmacıları aynı ortamda buluşturması oldu. Böylece genç araştırmacılar bir konu nasıl tartışılır, sunum nasıl yapılır, yapılan sunum makaleye nasıl dönüştürülür gibi sorulara uygulamalı bir biçimde cevap buldular" şeklinde konuşarak, genç akademisyenlerin konuya ilgi göstermesine vurgu yaptı.

8-20. Yüzyıllar Arasındaki 100 bin Eser 26 Ayrı Kategoride Tarandı, Eserlere Konu Başlıkları ve Tanıtıcı Bilgiler Eklendi

Projede kapsamında geliştirilen kataloglama çalışmasının mimarı İbrahim Halil Ayten, kataloglama çalışmasının teknik detaylarına değinerek "katalogta 1200 yıllık birikim 26 ayrı kategoriye ayrıldı. 348 müellife ait 543 eserin açıklamalı bibliyografyası yayımlandı. http://iadkatalog.ilke.org.tr/ uzantılı adreste eserlerin tamamı dijital ortama aktarıldı" şeklinde konuştu. Ayten, 100 bin eserin tarandığından, eserlerin ayrı ayrı künyelendiğinden, dönemlendirildiğinden bahsederek, eserlerin içeriklerinin oluşturulması sürecinde çok fazla zorlandığını dile getirdi. Ayten, "kataloglarda genelde fiziki bilgiler yer alır, bu çalışmada yeni bir şey yapmak istedik. Eserlerin konu başlıklarını ve eseri tanıtıcı metinler ekledik. Bir eseri 26 ayrı başlıkta inceledik, normalde hiç bir katalogda bu bilgilere ulaşamazsınız. Katalogumuzu orijinal yapan hususlardan biri de budur. Bunun dışında bir diğer orijinal özellik de eserin baskısı ve çeviri kısımlarını ekleyerek, yine diğer kataloglarda olmayan bir özellik eklemiş olmamızdır. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak araştırmalarda, araştırmacılar; eserin daha önce çalışılıp çalışılmadığını, tercüme edilip edilmediğini, eserin basılıp basılmadığı gibi konuları bu katalog sayesinde öğrenebilecekler." şeklinde konuştu.

Program proje koordinatörü Ömer Türker'e, proje koordinatör yardımcısı Kübra Bilgin Tiryaki'ye ve kataloglama çalışmasını yapan İbrahim Halil Ayten'e plaketlerinin takdimi ardından çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.
.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ