Hümeyra Özturan, “İslam Ahlâk Düşüncesi Çalışmalarının Dünü ve Bugünü” Konulu Sunumuyla İLKE'de

30 Kasım -1

Ahlâk projesi içerisinde yer alan ilk yuvarlak masa toplantısı 20 Mart Cuma 2013 tarihinde İLKE’de Hümeyra Özturan tarafından “İslam Ahlâk Düşüncesi Çalışmalarının Dünü ve Bugünü” başlığıyla gerçekleştirilmiştir.

Özturan bu sunumda modern dönemde İslam ahlâk düşüncesi çalışmalarını kategorize başlıklar haline getirerek tanıtmış ve bu eserleri durdukları yer itibariyle değerlendirmeye tâbi tutmuştur.
Özturan, İngilizce, Arapça ve Türkçe literatür üzerinden yaptığı bu sunumda öncelikle oryantalist çalışmalar içerisinde yer alan telif, tercüme, tez ve makaleleri dikkate alarak bir değerlendirmede bulunmuştur. Ardından Arapça ve Türkçe literatürü ele alan Özturan, bilhassa Türkçe’deki öncü çalışmaların önemine değinmiştir. Yapılan genel değerlendirmeyi müteâkiben ahlâk alanında ortaya konulacak çalışmalara dair getirilen önerilerle sonlandırılan sunum soru-cevap faslıyla devam etmiştir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ