Suriyeli STK'lar İçin Kapasite Geliştirme Eğitimi

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği çatısı altında bulunan kurumlarıyla birlikte sivil alanda öncü çalışmalar yapmayı, başka sivil oluşumlara sürdürülebilir politikalar ve stratejiler üretmenin yanında yapı ve işleyiş açısından da destekleyici faaliyetler içerisinde olmayı önemsemektedir. Bu çerçevede bugüne kadar iki kez “STK Yönetici Eğitimi” düzenlemiş ve pek çok STK’nın bu eğitimlerde yer almasını sağlamıştır. Sivil toplum kuruluşlarının öneminin günden güne arttığı günümüzde STK’ların işleyişinin geliştirilmesine öncülük etmeyi kendisine vazife edinen İLKE Derneği, bu kapsamda mevcut STK’lardaki ihtiyaçları gözeterek STK Akademisini oluşturmuştur.

İLKE STK Akademisi bünyesinde, STK Yönetici Eğitimleri, Kapasite Geliştirme Eğitimleri ve farklı STK’ların birbirleri ile tecrübelerini paylaşacakları Sivil Konuşmalar düzenlenmektedir.

STK’ların diğer kurumlardan işleyiş ve yapı itibariyle farklılık arz etmesi bu kurumların yönetiminin daha hassas dengeler üzerine kurulmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede Akademi eğitimleri ile STK’ların kendi organizasyon biçimini tasarlaması, stratejik planlarını hazırlaması ile hareket kabiliyetini geliştirmesi, kurumsal hafızanın oluşturulması ve çeşitli projeler üretip yöneten STK’lara süreçte yardımcı olabilecek bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır. İLKE, bu bağlamda sadece Türk STK'ları değil, Türkiye'de faaliyet sürdüren başta Arap dünyasından STK'lar olmak üzere diğer STK'lara da eğitimler düzenlemeyi hedeflemektedir.. Bu eğitimlerin ilki Suriyeli Suriyeli STK'lar için Kapasite Geliştirme Eğitimidir.

Amaç ve hedefler ile bağlantılı olarak verilecek eğitimler şu başlıkları taşımaktadır:

  • Kurumsal Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
  • STK’lar İçin Gönüllü Yönetimi
  • STK’lar İçin Medya İletişimi
  • STK’larda İletişim ve Medya Yönetimi
  • Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme
  • Proje Yazma ve Yönetme Eğitimi
  • Dernekler Muhasebesi
 
Nihat Erdoğmuş

Koordinatör

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ