KATKIDA BULUNANLAR

Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

İbrahim Hakan Karataş

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde eğitim yönetimi alanında doçenttir. Okul yöneticiliği, eğitim politikaları ve sivil toplum-eğitim ilişkileri konularında çalışmalar yapmaktadır. Öncü Okul Yöneticileri Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. İLKE Vakfı’nda kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

N. Beyza Koru

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde 2019 yılında tamamlayan N. Beyza Koru, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.

İlayda Ardakoç

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezundur. Pedagojik formasyon eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde hâlen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda stajyer araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Zeynep Baltacı

Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Eğitim Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda stajyer araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Hasan Remzi Eker

Lisans derecesini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Psikoloji Felsefesi alanlarına ilgi duymaktadır. . Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Cihan Kocabaş

Okul müdürlerinin güç tipi tercihlerini ve kriz yönetimi becerilerini incelediği yüksek lisans tez çalışmasını 2016’da sunmuştur. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitim Yönetimi Doktora programında çalışmalarına Yükseköğretim yönetimi ve öğretmen yetiştirme alanlarında devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda stajyer araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Muhammed Hüseyin Ergören

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Araştırma ve Yayın Biriminde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Deniz Tunçer

İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İTÜ, Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM) “Kompozisyon Bölümü”nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü’nden mezun olarak doktor unvanı aldı. Doktora tezi okul öncesi eğitiminde Dalcroze yaklaşımı ile ilgilidir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Betül Tonbuloğlu

2008 yılında Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde tamamlayan Betül Tonbuloğlu, doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde tamamlamıştır. 2008-2021 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapmıştır.

Mehmet Boyacı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında 2007 yılında lisans eğitimi tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını da Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında sırasıyla Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ömer Avcı

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Northern Illinois Üniversitesinde tamamlamıştır. 2016 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yusuf Alpaydın

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eğitim politikaları, eğitim-istihdam ilişkileri, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi konularında araştırma ve yayınları devam etmektedir.

Mustafa Gündüz

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitim Tarihi Profesörüdür. Temel araştırma alanı, Türk eğitim tarihinin Tanzimat sonrası gelişmeleri olup, dönemin eğitim sorunları ve öncü eğitimcileri üzerine çalışmalar sürdürmektedir.

Abdullah Kür

Adnan Menderes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olup 2009 yılından beri farklı kurumlarda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans öğrencisidir.

Arife Gümüş Sarı

2012-2019 yılları arasında İLKE Vakfı’nda kıdemli araştırmacı olarak çalışan Arife Gümüş, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmektedir. Eğitim Politikaları, Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri ve Din Eğitimi ilgi alanlarındandır. İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Merkezinde görev yapmaktadır

Ziya Bilici

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Kara Harp Okulu ve Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Eğitimlerini yarım bıraktı. Reklamcılık sektöründe çalıştı ve çeşitli sivil toplum kurumlarında yöneticilik yaptı. Çok sayıda yazısı farklı dergi ve sitelerde yayımlandı. İngilizce ve orta seviyede Fransızca ve Antik Yunanca biliyor.

Mehmet Ali Özkan

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1993’te mezun oldu. 1997’de başladığı edebiyat öğretmenliği ve bölüm başkanlığı gibi görevlerini 2014’e dek sürdürdü. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Yeni Türkiye Eğitim Vakfı adı altında birleşen üç okulun Akademik Direktör Yardımcılığını yapmaktadır. Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı, Suç ve Ceza, Kâinat ve Aşkınlık gibi kitapların da yer aldığı çevirileri ve Eskizler adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.

Aladdin Karacan

1999 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında Maltepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılından itibaren de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Okullarında ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nde (RAM) Özel Eğitim Öğretmeni, Müdür Yardımcısı ve Müdürlük görevlerini yürüttü. Halen Pendik Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde kurum yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Melike Günyüz

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı ana bilim dalında yapan Melike Günyüz, Erdem Yayın Grubunun Genel Yayın Yönetmenidir. İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurtuluş Öztürk

Sabahattin Zaim Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Düşüncesi konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Temel ilgi alanlarını geç Osmanlı dönemi eğitim politikaları, eğitimde modernleşme, modern eğitim ve yeni birey düşüncesi gibi konular oluşturmaktadır. Eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev yapmaktadır.