KATKIDA BULUNANLAR

Taha Eğri

Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Eğri’nin temel çalışma alanları kurumsal iktisat, Ortadoğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve İslam iktisadıdır.

Furkan Yıldız

Kırklareli Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürüten Furkan Yıldız, enerji, büyüme, suç, bağımlılık gibi alanlarda çalışmaktadır.

Özer Selçuk

İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürüten Özer Selçuk, tarım, enerji, savunma sanayi, bilişim alanlarındaki stratejik kurumların iktisadi çalışmaları ile ilgilenmektedir.

Hadin Öner

Aksaray Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını yürüten Hadin Öner, İslami finans, katılım bankacılığı, katılım sigortacılığı, katılım endeksleri ve sukuk alanında çalışmaktadır.

Yunus Emre Gürbüz

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden Doktorasını tamamlayan Yunus Emre Gürbüz, bir katılım (tekafül) şirketi olan Neova Sigorta AŞ’nin İç Denetim Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Halil İbrahim Kaya

Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürüten Halil İbrahim Kaya, enerji politikaları, yenilenebilir enerji ve büyüme alanında çalışmaktadır.

Cengizhan Yıldırım

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürüten Cengizhan Yıldırım’ın Türkiye ekonomisi, makro iktisat ve orta sınıf konuları hakkında yayınları bulunmaktadır.

Aslı Okay Toprak

Kırklareli Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürüten Aslı Okay Toprak, kurumsal iktisat, iktisadi büyüme, bölgesel kalkınma gibi alanlarda çalışmaktadır.

İhsan Kutlu

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürüten İhsan Kutlu, sağlık sosyolojisi başta olmak üzere sosyoloji ve sosyal hizmetin çeşitli alanlarında çalışmaktadır.

Betül Mutlugün

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını yürüten Betül Mutlugün, gelir eşitsizliği, Post-Keynesyen iktisat ve Heterodox iktisat alanında çalışmaktadır.

Merve Soylu

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Merve Soylu İKAM bünyesinde araştırmacı olarak çalışmakta ve İktisat Yayınları’nın editörlük görevini yürütmektedir.

Rabiul Islam

İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Rabiul Islam İKAM bünyesinde araştırma asistanı olarak çalışmakta ve Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE) dergisinin yayın sekreterliği görevini yürütmektedir.

Ubeydullah Güneş

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okuyan Ubeydullah Güneş İKAM bünyesinde eğitim ve çalıştay organizasyonlarını yürütmekte ve islamiktisadi.net platformunda editör olarak çalışmaktadır.