İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Sempozyum

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Katılım Finansı İlkelerinin Uyumu” isimli konferans 10 Aralık tarihinde gerçekleşti.