İslam İktisadında Emek Raporu Çıktı

Taha Eğri ve Sayım Yorğun’un kaleme aldığı İslam İktisadında Emek Raporu iki ana bölümden oluşmaktadır. Taha Eğri “Asgari Ücret ve İstihdam: OECD Ülkeleri için Panel Zaman Serisi Yaklaşımı” meselesini araştırmış, Sayım Yorğun ise “İslam Ülkelerinde Sendikal Haklar ve Yaşanan Sorunlar” meselesini ele almıştır.