İslam İktisadı Bibliyografyası

İslam İktisadı Bibliyografyası akademisyen ve araştırmacılara İslami İktisat alanında yeni çalışmalar üretmesi için zengin içerikli bir ortam sağlamak amacıyla oluşturuldu. Son yüzyılda, basım işinin gelişmesi, kitapların çoğalması, bir konu ya da bir yazar hakkında bir kişinin her şeyi bilmesini imkân dışına çıkarmıştır. Böylece, her konu için türlü bakımlardan hazırlanmış bibliyografyalar çalışmayı kolaylaştıran, verimli kılan başlıca kaynaklar haline gelmiştir. İslam İktisadı alanı ilerleme ve genişlemeye devam ederken alanda bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Dergiler yayın standardını yükseltmiş ve alan genişledikçe yapılan çalışmalar yetersiz hale gelmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalarda güncel eserler haricinde aranan eserleri bulmak zorlaşmıştır. Bu durum yeni çalışmaların üretilmesini de zorlaştırmıştır. Bu çerçevede İslam İktisadında mevcut çalışmaların açıklamalı bir bibliyografyasının, alandaki araştırmacıların kaynaklara erişimini ve tasnifini kolaylaştıracağı görülmektedir. Proje kapsamında oluşturulan çevrimiçi veri tabanı, özellikle 1970’lerin ortasından günümüze kadar yayınlanmış olan literatürün büyük bir kısmını içermektedir. İKAM’ın açıklamalı bibliyografyası, özellikle son kırk yıl boyunca yayınlanmış olan İslam İktisadı ve Finansı alanındaki tüm literatürü içeren bir veri tabanıdır. Eklenen kaynaklar arasında kitaplar, kitap bölümleri, dergi makaleleri, raporlar, konferans kağıtları ve tezler bulunmaktadır. Proje, başta İngilizce, Türkçe ve Urduca, Arapça, Fransızca olmak üzere dünyada İslam iktisadı alanında yayımların yapıldığı dillerinde yayınlanmış eserleri kapsamaktadır. Proje veri tabanında şu an yaklaşık 11300’e yakın eser bulunuyor. Bunların çoğu makalelerden oluşmaktadır. Toplam 4878 makale ve 2952 kitap ve kitap bölümlerinin ardından kalan çalışmalar ise raporlar, bildiriler, tezler gibi eserleri içermektedir. Bibliyografya web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kullanılabilir. Siteyi ziyaret edenler farklı filtreler kullanarak girdiği anahtar kelime, başlık gibi kriterler ile yakın ilişkili eserleri bulabilir. İKAM, bu veri tabanın yeni eserleri dahil ederek genişletmektedir. Fransızca, Almanca, İtalyanca, Endonezya dilinde ve Malayca gibi diğer dillerde yazılmış eserlerin eklenmesi çalışmaları devam etmektedir. İslam iktisat müktesabatının bir merkezde toplanması araştırmaların derinleşmesini de temin edecektir.