Aralık

Wikipedia’nın erişiminin engellenmesi kararı AYM tarafından kaldırıldı.

201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmî Gazete’de yayımlandı.