2019’da Eğitim Çıktıları

• 25-64 yaş arasındaki her 100 yetişkinden 38,4’ü lise mezunu.

• 30-34 yaş arasındaki her 100 yetişkinden 30,7’si üniversite mezunu.

• Her 100 mezundan 61,5’i iş bulabildi.

• 18-24 yaş arasındaki her 100 gençten 29,4’ü okulu terk etti.