Türkiye'nin Ekonomi Vizyonu Bu Raporda

26 Nisan 2019

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından hayata geçirilen "Geleceğin Türkiyesi" projesi kapsamında eğitim, yükseköğretim, ekonomi, dış politika, kültür, yönetim, sivil toplum ve sosyal politika alanlarında Türkiye için gelecek vizyonu oluşturacak rapor serisinin üçüncüsü olan "Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi" raporu 16 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen törenle sunuldu.


“KISA VADELİ SORUNLAR YERİNE UZUN DÖNEM ODAKLI STRATEJİLER”


İstanbul’da düzenlenen programda İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, adil bir düzende toplumun refah seviyesinin de yükseleceğini kaydetti.


Geleceğin Türkiyesi Projesi hakkında bilgi veren Sunar, projeyle birlikte, kısa vadeli sorunlara odaklanmak yerine uzun vadeli daha sistematik sorunlara odaklanarak bir perspektif oluşturmak istediklerini söyledi. Proje kapsamında ilk olarak Geleceğin Türkiyesinde Eğitim raporu, Yükseköğretim raporu ile eğitim alanında yaptıkları katkıya değinen Sunar, yeni rapor ile ilgili daha fazla insanın daha nitelikli bir yaşama sahip olması için bu raporu yayınladıklarını belirterek bu raporun Türkiye’nin geleceğini inşa etmede çok önemli bir başlangıç noktasını temsil edeceğini vurguladı.


Sunar’ın ardından söz alan İLKE Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş insanın günümüzdeki anlam arayışına vurgu yaptıktan sonra İLKE derneğini faaliyetlerinden ve İLKE derneğinin bu raporla olan ilişkisinden bahsetti. Profesör Erdoğmuş konuşmasında iki temel amacı bilgi stratejisi üretmek ve yönetim alanında sürdürülebilir kurum oluşumuna katkı bulunmak olan İLKE derneğinde şahsiyeti güçlendirme üzerine odaklandıklarını vurguladı. Geleceğin Türkiyesi projesi kapsamında genelde nasıl bir dünya ve özelde nasıl bir Türkiye yaşamak istendiğine cevap aradıklarını belirtti. Bugün üçüncüsü yayımlanan bu rapor serisinde yaşadığımız dünyaya nasıl katkı sağlanabilir gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakılabilir sorularına cevap aradıklarını belirtti. Zamanın ruhu ve günün ihtiyacını göz önünde tutarak iktisat alanına özel anlam atfettiklerini belirten Erdoğmuş, raporun yazarları Prof. Murat Taşdemir, Doç. Dr. Etem Hakan Ergeç, Doç. Dr. Hüseyin Kaya ve Dr. Özer Selçuk’a ve organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

 

Katılımcılar arasında yer alan Rekabet Kurulu Başkanı Ömer Torlak, selamlama konuşmalarında sivil toplum kuruluşlarının bir topluma yapabilecekleri katkılarından bir tanesine şahitlik etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Raporun gerekli merciiler tarafından dikkate alındığını belirten Torlak, yapısal reformların bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

 

“NİTELİKLİ KURUMLAR OLUŞTURULARAK SOSYAL ADALET VE SÜRDÜREBİLİRLİĞİN SAĞLANDIĞI BİR BÜYÜME”


Selamlama konuşmalarının ardından raporun editörü Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Taşdemir, yaptığı teşekkür konuşmasının ardından raporu sunumunu gerçekleştirdi.


Raporun amacını "erdemli bir toplum için adil, müreffeh ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak adına vizyon ortaya koymak" olarak açıklayan Profesör Taşdemir, sunumuna Türkiye’nin adil ve müreffeh bir topluma olan mesafesini sosyal mobilizasyon ve maddi refah göstergeleriyle ortaya koyarak başladı. Buna göre günümüz Türkiye’sinde babası ilkokul veya ortaokul mezunu olan bir çocuğunun üniversiteye gitme ihtimalinin %15, babası  üniversite mezunu olan bir çocuğun ise üniversiteye gitme ihtimalinin  %70 seviyesinde olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra 1950’dan bu yana Türkiye’deki refah artış rakamlarına değinen Taşdemir, Türkiye’nin bugüne kadar sergilediği büyüme performansının gelişmiş ülkelerin refah seviyesine ulaşması için yeterli olmadığını belirtti.

 

Raporun üç temel ayağını uzun dönem büyüme, sürdürebilirlik, sosyal adalet olarak açıklayan Taşdemir uzun dönemli büyümeden kasıtlarının ekonominin üretim kapasitesini artıran talep odaklı büyümeden ziyade beşeri sermaye ve verimliliğe dayalı bir büyüme olduğunu kaydetti. Sunumun devamında büyüme gerçekleşirken sosyal adaletin sağlanması gerektiğini belirterek nitelikli kurumlar oluşturulduğu takdirde sosyal adalet ve sürdürebilirliğin sağlandığı bir büyümenin mümkün olduğuna inandıklarını belirtti. Sosyal adalet ve sürdürülebilirliğin büyümeye alternatif değil destekçi olduğuna vurgu yaptı. Taşdemir, rapordaki bir diğer kavram olan sürdürülebilirlik ile sürekli büyüme gibi bir anlam değil gelecek nesillerin refahından ödün vermeden üretim ve tüketimin gerçekleşmesine bir diğer ifadeyle nesiller arası sosyal adalete atıf yaptıklarını belirtti.

Temel mesaj: arzu ettiğimiz Türkiye için kısa dönemde yapmamız gereken nedir sorusunda uzun dönemli düşünmemiz gerektiği cevabını veriyoruz. Bugün yaşanan tüm sorunlar uzun döneme odaklanan politika eksikliğinden kaynaklanmakta olduğunu belirten Taşdemir, raporu öncelikle küresel eğilimleri ardından odaklanılması gereken alanları incelediğini belirtti. Rapor ilk kısımda küresel ticaret ve üretimin değişen ağırlık merkezi, üretimdeki teknolojik dönüşüm ve küresel iklim değişikliklerini inceliyor. İkinci kısımda ise …. konularına odaklanıyor.

12 MADDELİK VİZYON BELGESİ


Türkiye ekonomisinin geleceğin dünyasına hazırlanabilmesi, adil ve gelişmeye açık bir sistem için bir vizyon ortaya koyan rapor sunumunda Profesör Taşdemir sözlerini 12 maddelik vizyon belgesiyle sonlandırdı.


2030'larda Türkiye'nin Ekonomi Vizyonu:


1.           Yapısal faktörlere bağlı bir uzun dönem büyümesinin hedeflenmesi

2.           Bireylerin eşit haklara sahip olması

3.           Büyümenin gelecek nesillere aktarılarak sürdürülmesi

4.           Beşeri sermayenin artırılması

5.           Verimli ve stratejik sektörlere yatırım yapılması

6.           Toplam faktör verimliliğinin artırılması

7.           Vergi sisteminin adil hale getirilmesi

8.           Çevreci kalkınma modellerinin öncelenmesi

9.           Adaptasyon yeteneği güçlü bir işgücü hedeflenmeli

10.        İslami finansın payı ve niteliğinin artırılması

11.        İhracatın ithalata bağımlılığı azaltılarak, katma değerinin artırılması

12.        Tarım ve hayvancılık, enerji, savunma ve bilişim sektörlerine önem verilmesi


Sunumun ardından İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş’un yazarlara plaket takdimiyle devam eden program, basın özel oturumuyla sona erdi.

Değerlendiren: Nursena Sağır

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ