A Critique of Development Approaches Semineri Gerçekleştirildi

01 Nisan 2022

İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), Beyrut Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi ve Uluslararası Sosyoloji Derneği başkanı Prof. Dr. Sari Hanafi’yi 1 Nisan 2022 tarihinde İLKE Vakfı’nda ağırladı.


Sari Hanafi, “A Critique of Development Approaches: Indicators of Otherness and the Possibility of the Good Life” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Hanafi, toplumsal kalkınma yaklaşımlarını ele alarak insani gelişim ve sosyal kalkınma endekslerindeki mevcut refah anlayışını tartıştı.


Sosyal kalkınma yaklaşımlarını incelendiğinde, ekonomik büyüme ve GSYİH/GSMH'den sosyal refah ve mutluluk endekslerine kadar farklı birçok yaklaşımlar bazı yapısal, nesnel, yetenek ve öznel yaklaşımların bir kombinasyonundan geçerek ölçülmektedir. Sari Hanafi tüm bu yaklaşımların, nüfusun çoğunluğunun kalkınmanın sonucunu nasıl deneyimlediğini göstermek için faydalı olsa da bu tür bir kalkınmanın nasıl marjinallik, kırılganlık ve insan hakları ihlalleri üretebileceğini açıkladı.  Bu durumu tartışma konusu haline getirdi ve eksik olanın yapısal ve fail göstergelerine değil, ötekilik göstergelerine bakan bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak sunumunu tamamladı.


ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ