Kadro

Genel Sekreter

Kadir Yaman, 1979 Yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi yıllarında Uluslararası İlişkiler Kulubü çatısı altında faaliyetler yürütmüştür. 2004 yılında Bilgi Ünivesitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans programına tam burslu olarak kabul edilmiştir. 2007 yılında “Yoksulluk Hukuku: Modernleşme Sürecinde İngiltere-Osmanlı İmparatorluğu Karşılaştırması” teziyle hukukta uzmanlık derecesi (LL.M) almıştır. Uzun yıllar çeşitli holding ve şirketlerde dış ticaret üzerine çalışmış, profesyonel yöneticilik kariyerine sahiptir. Erdemli Nesil Derneği’nin kurucular kurulunda yer alan Yaman İLKE Derneği Genel Sekreteri görevini yürütmektedir.

Araştırmacı

Kübra Bilgin Tiryaki, 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri’nde “Şerhu Ahlâkı Adûdiyye (Metin ve Değerlendirme)” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılından beri İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nde araştırmacı olarak görev yapan Bilgin, İLEM ve İLKE çatısı altında yürütülen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”nin koordinatör yardımcılığını yapmaktadır. Proje kapsamında Ömer Türker ile birlikte İslam Ahlâk Literatürü Ekoller ve Problemler kitabının editörlüğünü ve 15.Yüzyıldan Müellifi Meçhul Şerhu’l-Ahlâkı’l-Adudiyye’nin tahkik ve tercümesini yaptı. Ayrıca projede yer alan çalışmaları yayıma hazırladı. İlgi alanları arasında; Ahlâk-metafizik ilişkisi, teorik ve pratik yetkinleşme, nefs-beden ilişkisi bulunan... Daha Fazla...

Sekreter

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Rusya'nın Lipetsk Kentinde Lipetsk Devlet Üniversitesinde Rusça dil eğimi aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nde sosyoloji bölümü öğrencisidir. Önceki iş tecrübeleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanında satış temsilciliği, tur rehberliği ve seyahat acentasında müşteri temsilciği vardır.

İKAM ve TUJISE Asistanı

Ahsan Shafiq, Pakistan'da doğdu. 2010 yılında İngiltere’de Hertfordshire Üniversitesi İşletme Ekonomisi bölümünden mezun oldu.
Leeds Üniversitesi Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Shafıq, 2013 yılında mesleki kariyerine Pakistan NUST Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak başladı ve 2015 yılında Marmara Üniversitesi’nde doktora yapmak üzere NUST Üniversitesi’nden ayrıldı.
İLKE Derneği’nde İslam İktisadı Araştırma Merkezi (IKAM) ve Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE) Dergisi Asistanlığı görevini yürütmektedir.

Yönetici Asistanı

Bilal Şanver, aslen Erzincanlı olup Üsküdar’da doğup büyümüştür. Lisans eğitimini 2017 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden “Avrupalı Seyyahlarda Osmanlı (İstanbul) – Avrupa Karşılaştırması 1547-1656“başlıklı teziyle tamamlamıştır. Lisans dönemi boyunca İngilizce, Arapça, İspanyolca dilleriyle ilgili çalışmalar yapan Şanver, 2012 yılında İngilizce için Güney Afrika’da 3 ay, 2014’te Arapça için Ürdün’de 3 ay, İspanyolca için İspanya’da 10 ay bulunmuştur.
2017 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih bölümünden Tam Burslu Yüksek Lisans öğrenci olarak kabul alan Şanver’in akademik çalışmaları Osmanlı-Avrupa İlişkileri, Seyahatnameler, Osmanlı Sosyal ve Kültürel Tarihi üzerine yoğunlaşmaktadır.
Lisans dönemi boyunca İLKE, İLEM ve YEKDER’de gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan Şanver,... Daha Fazla...

Kurumsal Yönetim Akademisi Uzmanı

Ömer Faruk Aydemir, aslen Ardahanlıdır. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi İşletme Kulübü'nde denetim ve yönetim kurulu başkanlıkları, Genç Girişimciler Kurulu üyeliği, MTTB gönüllü üyeliği yaparak; Hasankeyf ve Kars'ta kütüphane açılması, kongreler, eğitim seminerleri ve sosyal aktivitelerin organizasyonuna hem katılmış hem de koordinasyonunu üstlenmiştir. Lisans donemi içerisinde bir donem Macaristan Budapeşte’de Erasmus değişim programı ile okumuştur.

Kocaeli Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda Yüksek lisans programını 2017 yılında tamamlayan Aydemir, İLKE Derneği’nde Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) uzmanı olarak görev yapmaktadır.

İdari İşler Uzmanı

Gökhan Yıldırım, 1991 Yılında İstanbul doğumludur. İlköğretim ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 2014 Yılında Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Muhasebesi bölümünden mezun oldu. Dijital iletişim ajansında stajını tamamlayarak, PR ajansında 1 Yıl süre ile Etkinlik Sorumlusu olarak görev aldı, Sonrasında farklı bir Halkla İlişkiler – Reklam Ajansında 5 Yıl süre ile İdari Departmanda görev alan Yıldırım, İLKE Derneği İdari İşler Uzmanı görevini yürütmektedir.

KURULUŞLARIMIZ