İLKE Görüş Yazıları

Taha Eğri | 8 Mayıs 2018
Ekonomik olarak yaşanan kayıpların yeniden tesisi uzun yıllar alacaktır. Savaşın etkilerinin silinmesi ve kaybedilen sermaye stokunun yerine konması sağlansa bile beşeri sermayede yaşanan kayıplar ve savaşın etkileri ekonomik iyileşmenin normalden daha uzun sürmesine yol açacaktır
Sedat Özgür | 16 Nisan 2018
Hayatın her döneminde karşımıza çıkan din eğitiminin yalnızca Kuran-ı Kerim okumayı öğretmek ve temel dini bilgileri kazandırmanın ötesinde, hayata anlam katma işlevi bulunmaktadır
Lütfi Sunar | 19 Mart 2018
Sivil toplumun bütün teorik ve sosyolojik anlamlarını kapsayacak şekilde devam eden bu tartışmaların bir boyutunu da devlet ile toplum arasındaki münasebetlerin yeniden biçimlenmesi oluşturmaktadır

İLKE Derneği | ilke.org.tr sitesine hoşgeldiniz

KURULUŞLARIMIZ