İLKE'den İnsani Yardım Alanında Yeni Bilgi Analiz

25 Kasım 2016

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, sivil alanda öncü çalışmalar yapmayı, sürdürülebilir politikalar sunmanın yanında strateji üreten destekleyici faaliyetler içinde olmayı kendine şiar edinmiştir. Derneğimiz bu çerçevede kamuoyunun, kanaat önderlerinin ve karar alıcıların bilgilendirilme ihtiyacını karşılamak amacıyla Bilgi Analiz metinlerini yayımlıyor.

İLKE Derneği yayımladığı bu Bilgi Analiz'inde; Türkiye'nin, insanlığın vicdanının her şeyin ötesinde olduğunu tarihe kayıt düşen anlatısını “Başka bir insani yardım mümkün mü?” sorusuyla sormaktadır. Küresel insani yardım raporlarına göre Türkiye; 2013, 2014, 2015 yıllarında üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü ülkedir. Bunun yanında Türkiye gayrı safi milli hasıla oranına göre yapılan insani yardım sıralamasında ekonomik gücüne göre “Dünya’nın en cömert ülkesi” olarak ifade edilmektedir.

"Başka Bir İnsani Yardım Mümkün Mü?: Türk Dış Politikasında İnsani Yardımın Yükselişi" başlıklı metninde Selim Vatandaş, yeni dalga bir insani yardım politikasının Türkiye örneğindeki imkanlarını değerlendirmiş ve dünyada bir ilk olarak 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi'ni ele almıştır.

Türkiye'nin ortaya koymaya çalıştığı, siyasal bir çıkarı öncelemeksizin doğrudan insani yükümlülüğü merkeze alan değer eksenli yardım politikasının kaynaklarını anlamaya çalışan Vatandaş, analizinde "Türk tipi" insani yardım politikasının uluslararası ilişkilere nasıl bir perspektif katacağını ifade etmiştir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ