İLKE Araştırma Stajyerleri Arıyor

10 Eylül 2018

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, faaliyetlerini güçlendirmek için belirli alanlarda nitelikli çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilere İLKE Araştırma Stajyeri Programı çerçevesinde 9 ay boyunca destek verecek. Bugün başlayan başvurular 23 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvurular dernek merkezine şahsen yapılacaktır.

Araştırma Stajyerlerinin Görev Tanımı ve Sorumlulukları

- Dahil olduğu araştırma ve projede kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
- Toplantı ve diğer organizasyonlarda görev almak,
- Grup çalışmalarına katkı sağlamak.

Kimler Başvurabilir?

- İstanbul’da herhangi bir üniversitede yüksek lisans veya doktora yapan veya İstanbul dışında bir üniversiteye kayıtlı ise İstanbul’da yaşayan;
- “İslam İktisadı”, “Sivil Toplum Kuruluşları”, “Kurumsal Yönetim”, “İslamcılık”, “İslam Siyaset Düşüncesi” ve “Din Eğitimi” alanlarından birinde çalışmalar yapan;
- Akademik çalışmalarında başarılı (Yüksek lisansta 2 yılı, doktorada 4 yılı aşmamış) olan adaylar programa başvurabilir.

Önemli Tarihler

- Başvuru için son tarih: 23 Eylül 2018
- Mülakata davet edileceklerin açıklanması:25 Eylül 2018
- Mülakat tarihleri: 29-30 Eylül 2018
- Programa kabul edilenlerin açıklanması: 2 Ekim 2018

İlgililerin başvurularını dernek merkezine bizzat yapmaları gerekmektedir.

İLKE HAKKINDA

2010 yılında kurulan İLKE Derneği, Türkiye ve Dünya Siyaseti, İslam iktisadı, Eğitim ve Sivil Toplum Çalışmaları gibi önemli konularda çalışmalar yapmakta ve bu alanda yapılan çalışmaları desteklemektedir. Bu çerçevede güncel ve kadim problemler ekseninde ilim dünyasına nitelikli katkılar yapan İLEM; girişimcilik, iş ahlakı, reklam ahlakı gibi konularda çalışmalar yapan İGİAD ve her yaş grubuna yönelik din eğitimi faaliyetlerinde bulunan YEKDER olmak üzere üç önemli derneği çatısı altında barındırmaktadır.

İLKE Derneği, Türkiye ve dünya meselelerine dair önemli görülen konular ile çalışmalarını derinleştirmekte ve bünyesindeki derneklere ve benzer faaliyetler yapan başka kurumlara yönelik strateji ve vizyon oluşturmak maksadıyla çeşitli özgün araştırma projeleri yürütmektedir. Araştırmalarının ana eksenini Türkiye ve dünya siyasetinin önemli güncel gelişmeleri, İslam İktisadı, Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik kurumsallaşma ve eğitim çalışmaları oluşturmaktadır. Bu alanların her birinde pek çok nitelikli araştırma raporları hazırlatmış, büyük bir titizlikle hazırlanan bu raporları kamuoyuyla çeşitli platformlarda paylaşmıştır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ