Ahlâkın Temeli Nedir?

20 Eylül 2013 Cuma 18:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

"İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi" başlığı altında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE)’nin ortaklaşa yürüttüğü bir dizi çalışma başlatılmıştır. Ömer Türker’in koordinatörlüğünde yürütülen bu proje içerisinde tahkîk, tercüme, telif, yuvarlak masa toplantıları, seminerler ve atölye çalışmaları yer almakta ve her bir çalışmanın çıktılarının yayımlanması hedeflenmektedir. Bahsolunan mevzû çerçevesinde proje kapsamı; İslam ahlâk düşüncesi alanına giren metinler, bu alanda eser yazmış düşünürler ve alan hakkında yapılmış çağdaş çalışmalar olarak öngörülmektedir.

"İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”"in amacı; ahlâk alanında telif edilmiş olan kaynakların belli bir sistem dâhilinde ortaya konularak nitelikli ilmî çalışmaların yapılmasına imkân sağlanmasıdır.

Proje içerisinde ayrıca "ahlâkın temeli"ni ele alan bir konuşma dizisi gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bilindiği üzere kaynak arayışı, felsefenin temel meselelerinden birini oluşturmaktadır. Bu itibarla ahlâk düşüncesi ve felsefesi üzerine yapılacak olan her çalışma, ilk olarak ahlâkın mevcudiyeti ve buna dayalı olarak ahlâkî önermelerin hangi temele ve kaynağa dayandığını ele alma zorunluluğuyla birlikte ortaya çıkmaktadır.

Alanında uzman isimlerin yapacağı sunumlar ile şekillenecek “Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar” dizisinde her konuşmacı kendi düşüncesi ve ulaştığı netice itibariyle "Ahlâkı Nasıl Temellendirirsiniz?" sorusuna cevap teşkil edecek bir konuşma yapacaktır.

"Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar"ın ilk konuğu 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Tahsin Görgün olacaktır.

Ahlâkın Temeli Nedir? Tahsin Görgün
The SoundCloud content at https://soundcloud.com/ilkedernegi/tahsin-gorgulu-ahlak is not available, or it is set to private.
KURULUŞLARIMIZ