Türkiye ve Avrupa'nın Suriyeli Sığınmacılara Karşı Yaklaşımı

YAZAR
YAYIN TARİHİ
Haziran 2016
16 Sayfa

Hanife Kutgi’nin kaleme aldığı "Türkiye ve Avrupa’nın Suriyeli Sığınmacalara Karşı Yaklaşımı" başlıklı Bilgi Analiz Suriyeli sığınmacıların Türkiye ve Avrupa’daki durumunu ortaya koyarak sığınmacılara karşı izlenen politikayı incelemektedir. Kutgi, çalışmanın ilk bölümünde Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki durumunu irdelemiş, çalışmanın ikinci bölümünde ise, mülteci krizinde Avrupa’nın tutumu ve mülteci krizinin çözümü hususunda Türkiye-Avrupa ilişkisine değinmiştir.

Analizinde Türkiye’nin beş yılı geride bıraktıktan sonra mülteci krizini artık daha sistematik bir şekilde yönetiyor olması gerektiğini vurgulayan Kutgi, Türkiye’nin misafirlik söylemini terk ederek sığınmacıların hukuki statüsünü netleştirmesi gerektiğinin altını çizmektedir.

KURULUŞLARIMIZ