Veri Kullanımı Eğitimi

19 Kasım 2016 Cumartesi 11:00 - 14:00
Takvime ekle!
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Koordinasyon ve Eğitim Merkezi

İLKE Derneği, sivil toplum kuruluşlarının temel ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla STK AKADEMİSİ‘ni kurdu. Akademi bünyesinde sivil toplum kuruluşlarının işleyişinde ihtiyaç duyulan eğitimlerin yer aldığı “STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri”, “Siviliz Konuşmaları” ve “STK Yönetici Eğitimi” yer almaktadır.

STK AKADEMİ kapsamında Kapasite Geliştirme Eğitimleri’nin üçüncüsü olan “Veri Kullanımı” eğitimi Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve ADHOC araştırma şirketi kurucusu Sayın Uğraş Ulaş Tol tarafından 19 Kasım 2016 Cumartesi günü verilecektir. Eğitim 10.00-13.00 arasında gerçekleştirilecek olup, Dezenformasyon, STK Raporları ve Savunuculuk, Araştırma Yöntemleri, Tasarım Sorunları ve Raporlama Hataları gibi konular ele alınacaktır.

Veri Kullanımı Eğitimi ile katılımcıların, kurumları için yapılan araştırmalarda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda ve iyi bir araştırmanın gerekleri üzerine donanımlarını artırmak hedeflenmektedir.
24 Eylül'de “Bilgi ve Belge Yönetimi” eğitimi ile başlayan İLKE STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri 18 Şubat 2017’ye kadar devam edecektir. Eğitimlere katılabilmek için bir sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görevde bulunmak gerekmektedir. Eğitimlerin her biri için ayrı kayıt yaptırmak gerekmektedir.

KURULUŞLARIMIZ