İLKE BULUŞMASI 2020


Çalışmaları her yıl genişleyen İLKE kurumlarının üyesi ve yönetim kadrolarında yer alan gönüllü ve mensupların bir araya geldiği, İLKE mensuplarının Türkiye, İslam Dünyası ve insanlığın sorun ve ihtiyaçlarına bakış açılarını zenginleştirmeye ve ortaklaştırmaya katkı sunan ve bu çerçevede yürütülen kapsamlı çalışmaların vakfın gayesi doğrultusunda gözden geçirilmesine de imkan sağlayan İLKE Buluşması'nın ikincisi, ‘Değişen Dünyada İslami Hareketler’ temasıyla gerçekleşecek.

İslami hareketler, içindeki bulundukları siyasal ve toplumsal yapıyı İslam’ın öngördüğü şekilde dönüştürmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda çalışan siyasal örgütlenmelerdir. Siyasal alanda yeni bir öznellik inşa etmeye çalışan bu hareketler, Bir yandan tespit ettikleri sorunların nasıl düzeltilebileceğine dair öneriler getirmeye çalışırken diğer taraftan da mensuplarına atfettiği değer ve kimlik aracılığıyla sistemli ve örgütlü bir tutum sergilemektedirler. Yönetimlerin İslami, insani ve ahlaki olmayan uygulamalarına karşı muhalif tavır almaktan imtina etmeyen İslami hareketler, yer aldıkları sisteme bütüncül yaklaşarak çözüm eksenli bir anlayış benimsemektedirler. Bu çerçevede sistemi dönüştürme idealindeki İslami hareketlerin Müslüman dünyadaki diğer toplumsal ya da dini oluşumlardan farkı ötekileştirmeden ziyade kucaklayıcı, içe alıcı ve toplumdaki tüm kesimleri muhatap alan bir karaktere sahip olmasıdır. Ayrıca İslami hareketlerin sistemle kurduğu ilişkide siyasal ve toplumsal meşruiyeti her daim öncelemesi ve yasal zeminin dışına çıkmaktan kaçınması, bu tür yapılanmaları İslam dünyasındaki İslamcı olarak tanımlanan birçok oluşumdan ayırmaktadır.  

İslamcılık ya da İslami hareketler üzerine oldukça geniş bir literatür olmakla beraber üretilen eserlerin bir çoğunun ana akım Batılı paradigmanın tesirinde kalması, bu alana dair özgün düşünce ve çalışmaların geliştirilmesine engel teşkil etmektedir. Batılı akademik çevrelerin ürettiği eserler ve yaptığı sınıflandırmalar/ tanımlamalar maniple edici ve bağlamdan kopuk bir çerçeve sunmaktadır. Bu durum ister istemez İslamcılık ya da İslami hareket mefhumunun doğru şekilde anlaşılmamasına neden olmaktadır. İslamcı yapılara mensup kimselerin de Batılı fikriyatın dayattığı yaklaşım karşısında savunmacı bir tutum benimsemesi de İslamcılığın bizzat İslamcılar tarafından da tartışılamamasını ya da tarihsel ve kavramsal arka planla yüzleşememeyi beraberinde getirmektedir.

İslami hareketlerin siyasal sistemlerle ve dünya düzeni ile kurduğu teorik ve pratik ilişkinin doğru zeminde anlaşılması ve stratejilerinin gerçekçiliği ve tutarlılığı İslamcılık düşüncesinin geleceğine dair önemli açılımlar sağlayacaktır. Bu minvalde İslami hareketlerin kavramsal zeminlerinin ve uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi ve bir muhasebe ekseninde gelecek vizyonu oluşturulma çabası, İslamcılığın alternatif bir dünya düzeni tasavvuru oluşturmasında başrol oynayacaktır. İLKE Vakfı’nın İslami hareketlerin irdeleneceği bu programı geçmişin muhasebesi ve geleceğe dair yeni vizyon açısında önemli bir çabayı ortaya koymaktadır. Program genel anlamda İttihat fikrinin uygulanabilirliği ya da imkânları, İslami hareketlerin genel seyri, bu yapıların karşılaştığı günümüzdeki temel sorunlar ya da Müslüman dünyada işbirliğinin nasıl artırılabileceği gibi konular ekseninde tartışmalar içerecektir. Böylece özgün bir siyasallığı geliştirme niyetindeki İslami hareketlerin günümüzdeki fotoğrafı geçmiş tecrübeleri ve geleceğe bakışları bağlamında çekilecek ve günümüz dünya düzeninde İslamcılığın alternatif potansiyeli derinlemesine masaya yatırılacaktır.  

26-28 Haziran 2020 tarihlerinde Rizom Tatil Köyü'nde gerçekleşecek olan buluşma aile ve ümmet merkezli bir perspektifle tasarlanmıştır. Buradan hareketle programa katılan İLKE mensupları ve aile fertlerinin her birinin gönül ve fikir dünyalarını zenginleştiren sunumlar, toplantılar, müzakereler ve etkinliklere katılım sağlayacakları bir buluşma içeriği hazırlanmıştır. Buluşmada tema kapsamında davet edilen ilim adamlarından ilham veren konuşmalar dinlenecek, müzakereler yapılacak,  spor etkinlikleri ve sosyal faaliyetler düzenlenecektir. 


 
Hüseyin Oruç

Konuşmacı

 
Gülden Sönmez

Konuşmacı

 
Alev Erkilet

Konuşmacı

 
Vahdettin Işık

Konuşmacı

 
Taha Kılınç

Konuşmacı

Buluşma Yeri

İLKE Buluşması 2020 Rizom Tatil Köyü'nde yapılacaktır. Otelle ilgili geniş bilgiyi web sitesinden edinebilirsiniz: www.rizomtatilkoyu.com


Katılım Şartları
 • Konaklama maliyeti katılımcılar tarafından karşılanacaktır.
 • Kişi başı tam pansiyon gecelik konaklama ücreti çift kişilik odada 230TL'dir. 
 • Katılımcılardan 26 Haziran Cuma sabah erkenden otele giriş yapması beklenmektedir.Programı uygun olmayanlar önceden program komitesini bilgilendirmek kaydıyla sonraki günlerde de giriş yapabilir.
 • İki yetişkin yanında 0-6 yaş arası bir çocuk ücretsiz (6 yaşına girmemiş olmalıdır), ikinci çocuk %50 indirimli konaklayabilecektir.İki yetişkinin yanında 6-12 yaş grubundaki çocuk %50 üzerinden ücretlendirilecektir.0-2 yaş grubu tüm şartlarda ücretsiz konaklayacaktır.
 • Belirtilen fiyattan konaklama yapılabilmesi için 27 Nisan 2020 tarihine kadar katılım teyidi verilmesi gerekmektedir.

İLKE BULUŞMASI 2020 PROGRAMI

25.06.2020 Perşembe

 • Otele Girişler
 • Kaplıca ve Serbest Zaman
 • Yatsı Namazı Sonrası Çay ve Sohbet


26.06.2020 Cuma

 • Sabah Oturumu: İLKE’nin Gündemi ve Vizyonu
 • Öğlen Oturumu: Doç. Dr. Alev Erkilet, İslami Hareketlerin Tecrübesi
 • Öğleden Sonra: Spor ve Kaplıca, Serbest Zaman
 • Akşam Hasbihali: Hüseyin Oruç, Bir Barışı İnşa Etmek: Moro Mücadelesi Nasıl Başarıya Ulaştı? 


27.06.2020 Cumartesi

 • Sabah Oturumu: Vahdettin Işık, İttihad-ı İslam
 • Öğlen Oturumu: Taha Kılınç, Müslümanlar Arasında Kardeşlik ve İşbirliği Nasıl Geliştirilebilir?
 • Öğleden Sonra: Spor ve Kaplıca, Serbest Zaman
 • Akşam Hasbihali: Gülden Sönmez: Günümüz Sorunlarına Adil Şahitlik 


28.06.2020 Pazar

 • Sabah Oturumu: M. Hüseyin Mercan, Günümüzde İslami Hareketlerin Temel Sorunları
 • Program 14:00'da sona erecektir.
 • Otelden Çıkış


Sabah Kahvaltısı: 07:45-09:00, Öğle yemekleri 13:00-14:00, akşam yemekleri ise 18:30-20:00 saatlerinde olacaktır. 

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ