İLKE e-BÜLTEN | MART 2021

İLKE Vakfı Yeni İçerikleri ile Youtube'da!


İLKE Vakfı iletişim çalışmalarını yeni bir aşamaya taşıyarak kurduğu Youtube stüdyosu ile odak çalışmalarını birbirinden farkı içeriklerle izleyicilerine sunuyor.


Okul Öncesi Eğitimde

Adab Sempozyumu 3 Nisanda

İLEM Olağan Genel Kurulu

Gerçekleşti

9. Olağan Genel Kurul'da

Ayhan Karahan Güven Tazeledi

İLKE'DEN HABERLER

İLKE Vakfı, Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi'ni (TODAM) Kurdu

Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM); insan hakları, siyasi kutuplaşmalar, çevresel belirsizlikler gibi toplumsal olayları araştırıp, analiz edip çözüm önerileri oluşturuyor.

İLKE Vakfı, Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi'ni (EPAM) Kurdu

İLKE Vakfı bünyesinde kurulan EPAM saha araştırmaları, atölyeler ve yayınladığı kitap, politika notu ve analiz raporları ile Türkiye'de nitelikli, eşit, adil bir eğitim sistemi için birikim oluşturmayı hedefliyor.

İLKE Politika Notu 18 Yayımlandı

Türkiye’nin sağlık sisteminde yaşanmakta olan dönüşümün incelendiği bu politika notunda, verilerin analizi yapılarak mevcut/muhtemel riskler dile getirilmiş ve bazı somut politika önerileri takdim edilmiştir.

İLKE Analiz Mart 2021 Bülteni Yayımladı

Toplum, siyaset, ekonomi, eğitim, kültür, sivil toplum alanlarını ele alan ve bu alanda yeni sorulara yeni cevaplar arayan ilkeanaliz.net, ilkeli yayıncılığının ilk nüvesi olarak Mart 2021 Bültenini yayımladı.

TODAM MDFB Bülteni Yayımlandı

TODAM Müslüman dünyanın gündemini meşgul eden güncel konuları ve fikri birikiminden Türkiye’yi haberdar etmek üzere çıkardığı Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni'nin yeni sayısını ilgilileriyle buluştu.

İKAM'DAN HABERLER

İKAM Sakarya Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

İKAM, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette İKAM Direktörü Dr. Taha Eğri'ye İKAM Yürütme Kurulu Üyesi Hamdi Çilingir ve İKAM Uzmanı Osman Paldır eşlik etti.

İKAM 2020 Faaliyet Raporunu Yayımlandı

İKAM, 2020’de İslam İktisadı Atölyesi, İslam iktisadı eğitim programları, yuvarlak masa toplantıları ve İslam iktisadı alanında gerçekleştirdiği çalışmalara yer verdiği faaliyet raporunu yayımladı.

İslam İktisadı Araştırma Merkezi İSEFAM'ı Ziyaret Etti

İKAM, Sakarya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam eden İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette İslam iktisadına yönelik yeni çalışmalar üzerine konuşuldu.

KYA'DAN HABERLER

KYA 2020 Faaliyet Raporunu Yayımladı

KYA, sivil alandaki gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu kaybetmeden daha organize, verimli bir şekilde yürüttüğü çalışmalarını yayımladığı faaliyet raporu ile paylaştı.

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Yapıldı

Kurumsal Yönetim Akademisi sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla organize ettiği KGEP'in 2021 Bahar dönemini tamamladı.

STK'lar İçin Kurumsal Öz Değerlendirme Raporu Tartışıldı

Prof. Dr. Köksal Büyük'ün kaleme aldığı "STK'lar İçin Kurumsal Öz Değerlendirme Raporu" Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen bir müzakere toplantısında tartışıldı.

İLEM'DEN HABERLER

İlmi Etüdler Derneği TUMED Heyetini Kabul Etti

Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) Başkanı Ergash Jumaev ve beraberindeki heyet İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit'i ziyaret etti.

İLEM Yayınları’ndan 3 Yeni Kitap

İLEM Yayınları yeni eserler vermeye devam ediyor. Mart ayında “Osmanlı Kitap Kültürü", “Mısır’da Tarih Yazımı" ve “Ortadoğu’da Siyaset ve Din" kitaplarını okuyucuyla buluşturuyor.

Memlük Entelektüel Tarihi Çalıştayı Gerçekleşti

İLEM, 20 Mart 2021 Cumartesi günü gerçekleştirdiği “Memlük Entelektüel Tarihi Çalıştayı”'nı İLEM TV Youtube kanalı üzerinden ilgilileriyle paylaştı.

YEKDER'DEN HABERLER

Çocuk Eğitimleri Komisyonu Bahar Dönemi Toplantısı

Okul öncesi dönem ve ilkokulda uygulanışı itibariyle eğlenceli din eğitimi programları geliştiren YEKDER, Çocuk Eğitimleri Komisyonu üyeleri ile komisyon toplantısını gerçekleştirdi.

YEKDER Yayınları Kurumsal Ziyaretlerini Sürdürüyor

YEKDER Çocuk Eğitimleri Komisyonu tarafından hazırlanan “Okul Öncesi Adab Okulu Seti”nin tanıtım çalışmaları kapsamında bir dizi kurumsal ziyaret gerçekleştirildi.

Ebeveynler “Ailede Din Eğitimi” Konusunda Yetkinleşiyor

2021 Bahar Dönemi Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) seminerlerinin sekizinci haftası tamamlandı. Ailede din eğitimi konusunda önemli bir çok noktaya değinildi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ